|

Високата порта нарушава всички двустранни споразумения

Редица факти около изселванията на наши граждани в Турция през годините са забулени в мъгла за обществото, което улеснява новоизлюпените еничари в българския парламент да спекулират с тях и мотивите, които са ги предизвикали. По-долу публикуваме откъс от изследване на о. з. полковник Димитър Вандов – един от асовете в българското разузнаване.
„Характерни за турската политика по изселническия въпрос са три момента:
а) да приемат като изселници от България само прираста от населението;
б) изселванията да стават само през летните месеци, когато се прибира реколтата, за да се вреди на българската икономика;
в) доколкото е възможно да правят подбор на изселниците. Стремежът е да приемат млади образовани хора, много от които са контингент на турското разузнаване за работа против България.
От Освобождението досега са реализирани следните изселвания на български мюсюлмани в Турция (виж таблицата).

Година                                                                          Изселници

1878-1884                                                                       100 000

1885-1912                                                                        150 000

1927-1931                                                                        16 873

1931-1935                                                                        33 665

1936-1940                                                                       65 676

1950-1952                                                                       150 000

1968                                                                                    150 000

1989                                                                                    362 000
През целия този период от България са се изселили над 800 000 мюсюлмани“…
За сведение на безродниците в парламента, които наскоро гласуваха позорната декларация за възродителния процес, не става дума за „етническо прочистване“, а за изселване по силата на двустранни споразумения, които югоизточната ни съседка винаги нарушава. Колкото до събитията през 89-та, зад тях стои Турция и нейната неизменна антибългарска политика.