|

Иван Калянджи просветителят

  Големи заслуги за уредбата и просветата на българите в „руска“  Бесарабия има Иван С. Иванов, българин от Лясковец (Търновско), заселен отдавна в Бесарабия. Още през 1885 г. той бе назначен за чиновник в Попечителния комитет за чуждестранните преселници в южния край на Русия. Когато след Парижкия мир южната част на Бесарабия се даде на Румъния, Ив. С. Иванов бе назначен, на 14 VIIІ 1858 г, за попечител на българските колонии в „руска“ Бесарабия с център гр. Комрат. От тогава до 12 XI 1866 г., в течение на 8 години Ив. С. Иванов управляваше   българските колонии и допринесе твърде много за тяхната уредба. Иван Степанович Иванов – Калянджи подпомага българските преселници след Кримската война (1853-1856), подготовката на Априлското въстание  войната на сърбите срещу Турция през 1876 г. Неговата подкрепа получава и българското опълчение в Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.