|

Турция въоръжава мюсюлманите в смесените райони

 Турската разузнавателна и пропагандна  инвазия срещу България през десетилетията преди Втората световна война е в такива мащаби, че предизвиква поток от секретни и все по-тревожни  донесения и заповеди, адресирани  към различни държавни ведомства. Подписи под тях слагат областни и околийски управители, полицейски началници, командири на гарнизони и армии. Ето откъси от  съдържанието на някои от тях:
- Заповед с гриф „строго поверително“ до областния полицейски директор в Шумен от 2 юли 1934 година, подписана от Главният секретар и от началника на Инспектората при МВР: “ Министерството на войната – Щаба на армията съобщава следните сведения относно турската пропаганда в Делиормана: турското население из Делиормана, колкото в първите дни на преврата (на Кимон Георгиев – б. Д. А.)  се било стреснало и изплашило, толкова сега било станало по-нахално и предизвикателно, благодарение на агитаторите, които кръстосвали Делиормана. Зачестили задирвания на български жени от турци, изказвали се закани, че скоро щело да стане турско, че щели да падат български глави и пр… Носели се упорити слухове, че Делиормана бил кръстосван от двама преоблечени турски офицери, които повдигали духа на турците и ги настройвали зле срещу българите. Също така се прехвърляли пистолети с торби от Румъния за въоръжаване на турското население“…
- Донесение  до  щаба на армията с гриф  „строго секретно“  от  ноември 1938 година, подписано от областния полицейски началник и шефа на службата „Държавна сигурност“ в Стара Загора: “ При последните ми обиколки из областта констатирах, че голема част от нелегално изселилите се турци се връщат от турските власти обратно в България. Те са с повишено настроение и твърде допустимо е да идват инструктирани, за да действат по указанията на турската пропаганда. Такива случай има в Кърджалийска и Ардинска околия, която е може би най-важният прицелен обект на турската пропаганда, понеже от тая околия излизат изключително ходжи, разбойници, скитници и просяци. Всички избегали нелегално  от България се заселват във вътрешността на страната и в даден момент може да създадат непреодолими неприятности на нашата държава, респективно да минират и нейната целост“…
-Доклад с гриф „лично-поверително“ до министъра на войната от януари 1940 година, подписан от командира на Втора армия: „Духът на турското население в България се е повишил, особено след сключването на пакта между Турция, Англия и Франция. Същото се обнадеждава, че некои земи от България след войната ще се дадат на Турция. Под пълното влияние на турската пропаганда се намира населението в Асеновградско, Карловско и Казанлъшко. Разтурените дружества „Туран“ , „Алтън орду“ и др. и сега продължават да съществуват скрито и да поддържат духа сред турските маси. Поради това не трябва да се изключва дейност на Кемалистките организации и вършене на шпионаж във вреда на България“…