|

Училищата ни в Бесарабия са осигурени за вечни времена

  Българските училища в Бесарабия са осигурени здраво за вечни времена, ако чужда власт не посегне и ги усвои:   мъжката гимназия владее свои собствени и неприкосновени имоти и дохода, който се намират под управлението на специален, избиран всеки 3 години от българското население комитет; девическата гимназия и селските училища са под грижата на земството, което е българско, като е отредил специален   училищен данък от 3 копейки за всека десетина земя, а и единствената кръчма – дюген в селото е общинска и доходите  от нея са определени също само за училището. Събират се по тоя начин големи суми, които осигуряват не само издръжката на училищата, но и тяхното подобрение, както и откриването на нови. Така в руско време се отваря в Болград и VI-класно педагогическо училище със занаятчийски отдел, което подготвя добри учители – българчета от Бесарабия за селата.
Докато така се уреди учебното дело в бившата румънска Бесарабия, в останалата част,   около града Комрат, из всичките 43 български села също се отворили училища, а в гр. Комрат и IV-класно. По-после в същия град се откри и реална гимназия, за която българското население жертвува повече от 250,000 рубли, като се построиха здания за училището и директора, уредиха се кабинети, библиотека и  пр. и се внесе в банката неприкосновен капитал 194,000   рубли, от лихвите на който ще се издържа на вечни времена гимназията.  На 1902 г. при гимназията се отвори и пансион, в който живеят до 50 ученика, повечето българчета.

Българите не стават за послушни мужици

Гимназията в Комрат има и собствен   имот от 242 десетини земя, подарена от  комратския българин Георги Ив, Цанко Килчик; от приходите на тоя имот се поддържат бедни ученици, българчета.   Освен това в Комрат има и двукласно девическо училище с професионално отделение, в което се учат да предат и тъкат вълнени килими, памучни и копринени платове, да плетат, бродират, кроят и пр.
Комратските българи са искали да издават и български вестник, както и да си учредят земеделска банка като са и депозирали за целта 300,000 рубли в Одеската Търговска Банка, но попречили управници, като порусения немец Лизандер, който казал: „мен ми не трябват българи, които да се развиват в някакви си славянски предания, мен ми трябват мужици!“