|

Юрий Венелин – нов Паисий на ХIХ век

Във втората половина на ХVIII столетие по бреговете и островите на Средиземното море се появяват гръцки класни светски училища, в които в началото на XIX век се въвежда Бел Линкастеровата метода, позната у нас под името „взаимна“. Подобни училища гърчеещите се българи откриват към 1820 г. и в  Котел, Солун, Свищов, Търново, Плевен и пр. В тия училища са се учили мнозина българчета, които излизаха по дух и мисли гърци… Килийната българска школа, единственият разсадник на грамотност до 1835 г., не бе в сила да се противопостави на елинските училища.  В това именно време се появява в Москва трудът на Юрий Венелин „Древнiе и нынешнiе болгары“. Тоя труд предизвика цял преврат в умовете и сърцата на българската интелигенция и подир Паисиевата история изигра най-силната роля във Възраждането на народа. Интелигенцията се пробужда и с жар подема борбата с гърците. Навсякъде почват да се откриват народни училища. Първо такова училище се явява в Габрово на 1835 г. по инициативата и материалната подкрепа на одеския търговец Васил Априлов, родом от Габрово.