|

В Етрополе ще подпомагат частно ловно стопанство с пари от ЕС

Община Етрополе е кандидатствала със свой проект е спечелила над 1 милион лева субсидии, въвеждайки ЕС в заблуждение, което е злоупотреба с целите на проекта за биологично разнообразие, с опазването на зоните по НАТУРА 2000 и с европейски средства от програма „Оперативна околна среда“, твърдят български природозащитници.
В официалното съобщение на местния парламент се казва следното: „Днес, 17.01.2012 г. кметът на Община Етрополе – инж. Богомил Георгиев, подписа договор за

безвъзмездна финансова
помощ в размер на
1 060 000 лв.

за проект „Възстановяване на благоприятния екологичен статус на видове и хабитати, предмет на защита от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 на територията на община Етрополе“. Проектът е с продължителност 24 месеца и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от държавния бюджет на република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г“.
Целта на проекта е възстановяване на защитени видове и създаване на условия за тяхното размножаване. Животинските видовете, към които е насочен проектът, са благороден елен и глухар.“
Евросредствата, отпуснати  за опазването на околната среда, на практика ще са предназначени за финансовото подпомагане на ловния туризъм и развъждането на животни за отстрел. Така еколози от дружеството „За да има природа в България“ коментират разкритата от тях общинска далавера, предназначена най-вероятно да облагодетелства в бъдеще частните интереси на депутата от ГЕРБ Емил Димитров, собственик на ловно стопанство „Елен“, намиращо се на територията на общината.
В случая етрополският проект „защитава от изчезване“ един типичен ловен вид, нямащ нищо общо с НАТУРА 2000, но представен като защитен вид. Става дума за благородния елен – обект на отглеждане, защото

ловджиите плащат тлъсти суми за удоволствието
да го убиват. (Впрочем приблизителната стойност на трофейния елен в България е 60 хил. евро, а може и да надвиши тази сума.)
Естествено общинарите не са посочили, че ще развъждат елени за частното стопанство на скандално известния герберски депутат, наричан по форумите Емо Фаса заради съпричастността му с цигарения бизнес. Самата дейност по развъждането на „евроелените“, разбира се, няма да бъде осъществявана в ловното му стопанство „Елен“, а ще става само в непосредствена близост до него, на общински терен. Там ще бъдат настанени внесените от странство благородни елени, закупени с пари за НАТУРА 2000. Покрай това ще бъдат пуснати половин дузина обществени поръчки и някои хора ще намажат яко. Дали обаче парите ще бъдат европейски, има силни съмнения, защото далаверата със сигурност ще бъде разкрита и щетите пак ще останат за сметка на българския данъкоплатец. Един милион евро са прибрали общинарите „природозащитници“ от Етрополе за „благородното“ си дело по опазване на дивеча. Впрочем с тези средства ще бъде развъждан още един вид, който също се ловува в България (въпреки че не би трябвало да се ловува) – глухар. Той вече е наистина е от НАТУРА 2000, но

във въпросния район не е предмет на опазване
поради това, че там има букови гори, а оптималното местообитание за глухари са иглолистните гори. Излиза, че ЕС, подведен от МОСВ, дава пари да подпомага частно ловно стопанство?
Проектът е за срок от две години, а къде ще отидат тези елени след две години, питат природозащитниците и добавят: Даже и да тръгнат да се размножават, къде ще отиде приплодът от тези елени? Може би в ловното стопанство на депутата Димитров. Какво ще стане с тези глухари? Ще се наложи да бъдат хранени на хранилки. И после е възможно да послужат за отстрел.
В крайна сметка какво се получава – един лобистки проект печели европари, но покрай тях ще бъдат похарчени и пари от мизерния бюджет на държавата ни.

В ЕК вече е изпратен
сигнал по случая
така че, освен че ще трябва да връщаме неправомерно взетото, ще отнесем и срама от стореното. С други думи имиджът на страната, за лъскането на който сме били плащали даже и рушвети, ще претърпи поредния срив.
Впрочем нека отбележим и една незначителна на фона на казаното подробност – материалите по случая са предоставени на вестник, собственост на една от двете крупни медийни групировки. Но подготвената публикация отлежава вече месец в очакване на нечие одобрение.

Съпътстващи далаверата обществени поръчки

Предстои да бъдат проведени следните обществени поръчки:
1. Открита процедура по ЗОП с предмет извършване на биологични и екологични проучвания.
2.  Открита процедура по ЗОП с предмет  доставка на живи индивиди от видовете благороден елен и глухар и прилежащото оборудване за тяхната реинтродукция…
3. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на залесителен материал и извършване на лесокултурни дейности, включваща:
- доставка на 41 400 бр. фиданки
- почвоподготовка и пилотно залесяване на 46 дка. бук
- доставка и монтаж на 350 м. оградна мрежа
4. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на оборудване, необходимо за изпълнението на основните дейности по проекта, включващо1 бр. лекотоварно пътно транспортно средство;  2 бр. ръчни GPS приемника; 2 бр. фотоапарати; 2 бр. бинокли; преносими компютри и софтуер, мултифункционално устройство, мултимедиен проектор; сателитни и аеро-фото изображения;
5. Процедура с 3 оферти по НВМОП за избора на изпълнител за извършването на дейности за информация и публичност, включващи:
- организиране и провеждане на 2 пресконференции;
- изработка и поставяне на обяснителни табели и туристически табла;
- изработка на диплянки, образователни книжки;
- организиране на информационна среща…
- провеждане на 2 бр. открити беседи в училищата на Община Етрополе…