|

ГЕРБ иска от НС одобрение зa пилеене на “ромски” пари

ТОВА ПРАВЯТ ЦИГАНИТЕ С БЕЗПЛАТНИТЕ ЖИЛИЩА!

Петя Валентинова
Станка Динева

Общинският блок 20 в Ямбол стана нарицателно за разсипията на циганите, като докопат имот от държавата.

 

 

Документът, който Министерски съвет и действащият към него Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), председателстван лично от вицепремиера Цветан Цветанов, приеха и сега пробутват по пътя към пленарната зала, може да бъде атакуван по няколко линии. Първата и най-основната е – въпросната стратегия открито нарушава конституцията и Закона за защита от  дискриминация. Всеки здравомислещ човек, дочул за готвеното бясно спонсориране на циганите, би задал поредица от въпроси: „А какво правим с другите български граждани – с арменци, турци, гагаузи, евреи, българи? Защо за тях няма стратегия? Те нямат ли проблеми с липсата на собствено жилище, сред тях няма ли бедстващи, безработни и уязвими социални групи?

Това не е ли откровена дискриминация по
етнически признак?

Единственият отговор, който даде на този въпрос съветникът на Цветан Цветанов и негов заместник в НССЕИВ Георги Кръстев при представянето на стратегията пред парламентарните комисии, бе следният: „Ама ние не изключваме и другите групи граждани. Даже сме го записали в стратегията.“ Да де, във въведението на документа действително присъства фразата: „не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи“. Но толкоз. Два реда, в които се връзват гащите и се посочва, че видите ли, ние знаем, че има и други етноси в тая държава и ако обичат, да не се обиждат, някога и до тях ще опрем. Както заглавието на стратегията, така и анализите и предвидените мерки обаче, са предназначени изцяло и само за ромите, за решаване на техните проблеми, за тяхното безвъзмездно подпомагане. Никъде не иде реч за строеж на жилище за турско семейство например, нито пък за ограмотяване на гагаузи, още по-малко пък за подпомагане заетостта сред българите. Нещо повече, в екшън плана към стратегията дори е заложено да се насърчават частни и обществени фирми да наемат приоритетно безработни роми! И това в условията на пълна стагнация на трудовия пазар, когато хиляди хора с висше образование и трудов стаж всекидневно остават без препитание. Така извън цитираната фразичка за неизключването на други етнически групи, Националната стратегия за интеграция на ромите откровено

отписва като нуждаещи се всички
български граждани освен циганите
Въпросът е, ще се намери ли изпечен специалист по конституционно право, който да атакува спорния текст пред КС? Засега това звучи като утопия…
Другият фрапиращ момент от плана за действие по интеграционния документ е категоричната липса на финансови параметри в скандалната глава „Жилищни условия“. По този приоритет са заложени безспорно най-скъпите мерки – отреждане на нови територии за строежи, подобряване техническата структура на циганските квартали, геодезичното им проучване, включването им в кадастралните карти, строежите на нови къщи и прочее. Точно тук обаче, където основите донори са общините и респективно – държавата, цифри просто липсват. И в този си вид стратегията се предлага за приемане в НС – без да се знае точно колко милиона и милиарда от нашите данъци ще идат за циганските настанявания. Удобната липса на  конкретни цифрови параметри и детайли значи само едно – редуцирана отчетност и прозрачност на занятието. Точно затова документът, по който ще гласуват народните представители съвсем скоро, е общият текст на стратегията, където финансови измерения дейностите нямат.
Това отчетоха и всички комисии, през които до момента мина ромската стратегия. Депутати от различните парламентарни групи (без тази на ГЕРБ, разбира се) изразиха несъгласие с неяснотите по финансирането и изпълнението на документа, който ЕК ни пристисна да приемем до края на 2011 година. Въпреки явните парадокси и вратички за злоупотреби обаче членовете на здравната, регионалната и образователната комисия в крайна сметка „на ура“ гласуваха творението на ГЕРБ, защото без него „просто не можело“.

Сериозен отпор дискриминационната стратегиЯ срещна единствено в лицето на народните представители от АТАКА

които отказаха да стават съучастници в безконтролното изливане на държавни пари в цигански къщи, образователни и здравни услуги.
Иначе управляващите и подопечните им институции принципно поддържат схващането, че проблем с ромите няма и услужливо си затварят очите за маргинализирането на етноса и все по-окончателното му скъсване с цивилизования свят. Светкавично обаче същите „проглеждат“ за циганския проблем, като ни скастрят от Европа, или като се отвори вратичка за финансови потоци, предназначени за интеграция. Тогава, видите ли, казус има и той се повтаря като мантра по медиите, а мерките по отделните програми се прокламират като план за спасение на света. За норматив пък се измислят схеми и мерки за усвояване на „ромските“ пари и се пишат високопарни стратегии с цел възможно най-яко и безконтролно харчене. Задължително в тези процигански документи има и глава „Върховенство на закона и недискриминация“, в която се мъдри колко пари да се излеят на вятъра, за да сме преодолеели негативните обществени нагласи към ромите.
Истината е, че с приемането и прилагането на подобни стратегии, само разширяваме пропастта между работещите и изнемогващи български граждани и живеещите в нелегалност ромски маси. Добре, настаняваме ги, но отново в обособени квартали. Назначаваме ги на работа, ама забравяме колко хора от други националности стоят гладни при желание да работят. Образоваме ги почти насила, а междувременно български младежи бачкат денонощно, за да си платят учебниците и таксите в университетите. Така стратегията утежнява разделението между гражданите – защото легитимира държавата като грижовна майка за ромите, а за донорите си – обикновените българи, които плащат данъци и сметки, си остава сурова и безчувствена мащеха.

 

30 000 жилища строят за мургавите, за българите – няма

Прегледът на един от основните приоритети в плана за действие и националната стратегия за приобщаване на ромите – подобряване на жилищните им условия, не дава никаква яснота колко пари ще ни струва това. В графата „Финансиране – Средства“ няма отбелязан нито лев, но пък за сметка на това е вписан източникът – държавния и общинските бюджети. Излиза, че се знае кой ще плаща сметката, но не е известно какъв ще е масрафът за изграждане на домове за българските цигани и парите по оперативна програма „Регионално развитие“.
Съгласно националната програма трябва да бъдат построени 30 000 жилища. В 9000 от тях ще бъдат настанени семействата, които сега живеят в циганските бордеи. В останалите 21 000 апартамента ще бъдат настанени ромите „с цел намаляване гъстотата на заселване“, пише в документа. По стопански начин ще бъдат изградени 17 000 от общия брой домове.
Вече са разработени 5 типа жилища и с площ от 20 кв. м до 87 кв. м. На базата на това са определени „различните капиталови инвестиции“.
Държавата и общините ще се бръкнат за изграждане на нова техническа инфраструктура и за ремонт на съществуващата – улици, ВиК мрежа, електроснабдяване и дори газоснабдяване. За целта ще се правят нови подробни устройствени планове, кадастрални карти на нови терени, върху които ще се строят ромски квартали.
Някак мимоходом е обявено, че ще има „промяна на предназначението“ на едни терени, „отчуждаване на земи за жилищно строителство“, „уреждане на собствеността“. (Виж карето “Новите гета – подарък за „бароните“?”)

 

Новите гета – подарък за “Бароните”?

Нито старият план за изграждане на ромски жилища, нито новата стратегия казва къде ще бъдат вдигнати такива. Но пък ясно е записано, че при определянето на терени държавата ще действа така, както действа при отчуждаване на частни имоти за изграждането на магистрали. Още с идването на ГЕРБ на власт бяха направени промени в дузина закони, които да позволят на управляващите да вземат частни земи и да прокарват аутобани, без да питат собствениците им. В тях беше записано, че несъгласието на притежателите на парцели не спира изпълнението. Това означава, че магистралата се строи, а през това време собственикът съди държавата, за да си получи парите за отчуждените имоти. Точно този принцип ще се прилага и при изграждането на новите цигански квартали.
Другият притеснителен момент от националния план е, че държавата ще задължава общините да отделят терени, които са публична собственост, да ги обръща в частна общинска и да ги дава за модерни ромски гета. Върху тези земи ще бъде учредено право на строеж по същия начин, по който се действаше при социализма. Това ще дава на мургавите ни сънародници правото да живеят в жилища, построени върху общински терени. Съгласно действащите правни норми, след като даден собственик добросъвестно е владял имота, той има право да поиска от местните парламенти да го купи. Тъй като обикновените роми пари нямат, има голяма опасност циганските барони да придобият цели квартали. Начинът е добре разработен от заложните къщи – дават се пари назаем  на бедния мургавелко с убийствена лихва и след един недълъг период имотът сменя собственика си, защото той няма пари да връща заема. Разбира се, срещу „помощта“ бароните ще получават документи за залог. От там нататък обгрижените от държавата и общините цигани ще стават жертва на собствените си барони. И никоя власт няма да може да направи нищо, защото, бъдете сигурни, всички правни формалности ще бъдат спазени. За циганските богаташи работят най-добрите правни кантори.

 

Гласят по половин милиард  за земя и за строителство

В националната програма е посочено, че за цигански къщи са предвидени 1,26 млрд. лв. Най-големи пари са заложени за „регулиране на терени и подобряване на техническата инфраструктура“ – 532,3 млн. лв. За изграждането на нови социални жилища – 521,37 млн. лв. Тази справка сочи, че вдигането на едно от предвидените тридесет хиляди жилища ще ни струва 17 379 лв. Няма яснота колко ще са големи парцелите около ромските къщи, но при посочения брой за дворовете им ще са необходими 17 743 лв. за парцел. При 87 кв. м. на жилище излиза че себестойността на квадратния метър е 199 лв. При най-ниските разходи за градеж и при занижаване на заплатите на строителите в момента квадратът върви между 250 и 300 евро. Няма апартаменти с такава себестойност в момента, с каквато се кани ГЕРБ да строи. Или няма да бъдат изградени всичките, или се върти далавера, която на този етап не е ясна. Възможно е средствата да не стигнат и кабинетът да реши да отпусне допълнително.
Основните източници за финансиране ще са държавният бюджет с 40% от парите, общинските бюджети със 17% и структурните фондове на ЕС с 30%. Това означава, че държавата ще трябва да извади над половин милиард. Общините – близо 215 млн. Очакванията са от ЕС да получим близо 400 млн. лв. Няма никаква яснота откъде ще дойдат едни 13% от средствата, които са равни на близо 170 млн. лв. Кабинетът определено разчита и на заеми от банки. „За целта бенефициентите могат да бъдат насърчени да споделят разходите чрез създаване на подходящи кредитни линии за отпускане на заеми за покупка на жилища“, пише в националната програма. Трезорите не биха дали и стотинка на циганите, ако зад тях не стои държавата. Това означава правителството да гарантира посочената сума, което автоматически означава, че участието на бюджета скача на близо 675 млн. лв. А делът на държавата – на 53%. Авторите на програмата дори мечтаят 30% от финансирането на дойде от банките, но това към днешна дата изглежда невъзможно без държавна гаранция. Ако се сбъдне това пожелание, означава, че на гърба на държавата ще легнат 70% от парите за цигански къщи, което прави над 880 млн. лв.