|

АТАКА брани собствениците на земеделска земя със закон

Размерът на арендата да бъде обвързан със средния добив, поискаха националистите

Недопустимо е собствениците на земя да получават само 1/8 от произведената продукция, заявиха депутатите от АТАКА.

 

 

АТАКА внася промени в закона за арендата в земеделието (ЗАЗ), които ще дадат възможност на собствениците на земи да получават повече пари за имотите си. Това обяви депутатът от националистите Огнян Стоичков по време на специална пресконференция.
„Настоящият закон е неясен и е изцяло в полза на хората, които обработват земята, за сметка на собствениците й. Не става ясно как се определя арендната вноска, което създава условия за монополизъм от големите земеделски компании“, заяви Стоичков. Националистът поясни, че според ЗАЗ арендата се определя въз основа на пазарната поземлена рента, което е прекалено общо понятие. Тя зависи още от амортизацията на машините, с които се обработва земята. Оказва се, че парите или продуктите, които собствениците на земя получават от арендатора, зависят от цената на тракторите и комбайните, а това е абсурдно. Към момента собствениците получават едва 1/8 от произведената продукция. Официални данни за средния добив на всяка една култура могат да бъдат открити в земеделското министерство. Затова от АТАКА ще настояват арендната вноска да бъде обвързана със средния добив на определена култура в дадения регион от страната, както и с категорията на отдадената земеделска земя. Сред мотивите на предложението Огнян Стоичков посочи, че арендаторите получават редица привилегии за обработването на земеделските площи, включително по 22,50 лв. европейска субсидия на декар. Несъстоятелни според него са и възраженията, че земеделското производство е рисково и реколтата може да бъде унищожена, тъй като всеки земеделски производител е длъжен да застрахова обработваемите площи.
„Важно е да се защитават собствениците на земята – нещо, което не се е правило толкова много години. Затова и стигаме до абсурдната ситуация хората да получават по чувал брашно или няколко бутилки олио за огромните площи, които са отдали под аренда“, заяви Десислав Чуколов.