|

Свинаря на Гоце заложил активите на „Пловдивски панаир“

Олигархът Георги Гергов, по известен като Свинаря на Гоце, е заложил активите на „Пловдивският панаир“. „Международен панаир Пловдив“ АД е заложил всичките си активи в полза на мажоритарния си собственик „Пълдин туринвест“, за да обезпечи заем, който е взет от самия изложбен център. Това показват документи, оповестени в Търговския регистър. През май съветът на директорите е взел решение да се сключи договор за особен залог. Залогът е направен, въпреки че продължават споровете за собствеността върху компанията между държавата в лицето на Министерството на икономиката и Георги Гергов. Заемът от 14.7 млн. евро е изтеглен през 2010 г. от „Уникредит Булбанк“. Той трябва ад бъде върнат до края на 2014 г. Според медийни публикации парите се използват за разплащане с доставчици и партньори.
Докато Гергов тегли заем, се очаква Върховният касационен съд да се произнесе дали изложбеният център неправомерно е приватизиран. Той стана мажоритарен собственик зад гърба на държавата, въпреки че „Пловдивският панаир“е в забранителния списък за приватизация.