|

ГЕРБерски рекет: Не можеш да си купиш кола, ако дължиш здравни вноски

Здравната шефка Десислава Атанасова лично лобираше за скандалната поправка.

 

 

Българският парламент обвърза във вторник правото на българските граждани да се разпореждат с имуществото си с плащането на здравноосигурителни вноски.
На първо четене бе приета промяна в закона за здравното осигуряване, според която всеки, който иска да прехвърли собственост или да учреди вещни права върху имоти или моторни превозни средства, е длъжен да представи удостоверение от НАП, че не дължи здравноосигурителни вноски.
Депутати от опозицията посочиха, че текстът е противоконституционен и накърнява правата на българските граждани, които живеят в чужбина. Финансовият министър Симеон Дянков, който бе в парламента, невъзмутимо каза, че дали текстът е противоконституционен, може да каже само Конституционният съд. От финансова гледна точка реформата била правилна, допълни той.
Предложенията за обвързване на  различни конституционни права на гражданите с плащането на здравноосигурителни вноски идват от кръговете в ГЕРБ около здравната министърка Десислава Атанасова. Тя настояваше на хора с неплатени вноски да не се издават лични карти, шофьорски книжки и да се отказват административни услуги.
Ограничителният текст засяга силно частния бизнес, хората със свободни професии и българите в чужбина.