|

Православната асамблея – стожер на християнските ценности в политиката

Интерпарламентарната православна асамблея на Православието (ИПАП) е създадена през 1993 г. по инициатива на гръцкия парламент. Мисия на организацията е да утвърждава християнските ценности и по пътя на диалога да търси сближаване между различните религии.
Асамблеята включва представители на България, Албания, Армения, Беларус, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Черна гора, Словакия, Украйна, както и членове от Австралия, Азия, Африка и САЩ.
Върховният орган на асамблеята е съветът от представители на делегациите, а решенията му се изпълняват чрез президент, избиран на всеки две години. В момента това е депутатът от руската Дума Сергей Попов. Други от основните ръководни органи на асамблеята е Интернационалният секретариат, включващ двама непарламентарни съветници. Секретариатът отговаря за организирането на основните комитети – финансов, за човешките права, образователен и културен, които организират дейността на асамблеята. Представители на 41-ия български парламент в ИПАП са лидерът на АТАКА Волен Сидеров и депутатът Тодор Димитров от ГЕРБ.
Според идеологията на участниците в асамблеята, православното християнство, като обединяваща сила в Източна Европа, може да бъде мост между европейската култура и тези на другите континенти, по специално в Азия, като по този начин допринася за укрепването на мира. Православната организация смята за недопустими опитите да бъде променена религиозната и културна карта на Европа чрез насърчаване на конкуренцията в областта на религията.