|

Депутатът ЯВОР НОТЕВ: Съдебната система има шанс да поеме по нов път

Искам да вярвам, че следващият ВСС ще измие тъмните петна, останали от неговия предшественик.

Проблемът със „семейните монополи в правораздаването” остава остро актуален, особено за по-малките населени места.

Правната комисия на НС положи големи усилия, за да изработи обективни критерии за избор и да направи процедурата максимално прозрачна за обществото.

ВИЗИТКА:

Явор Нотев е роден през 1957 г. в София. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Пет години работи като следовател в отдела за разследване на тежки аварии и катастрофи. От 1988 г. е адвокат от Софийската колегия и работи по наказателни дела. Един от най-добрите наказателни адвокати в България. Депутат от АТАКА в 41-вото Народно събрание, зам.-председател на Комисията по правни въпроси и първи ротационен председател на подкомисията за контрол на СРС-та. Член е на централния сбор на АТАКА. Женен, има син.

Магдалена Ташева

 

Проблемът със „семейните монополи в правораздаването” остава остро актуален, особено за по-малките населени места.

Правната комисия на НС положи големи усилия, за да изработи обективни критерии за избор и да направи процедурата максимално прозрачна за обществото.

ВИЗИТКА:

Явор Нотев е роден през 1957 г. в София. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Пет години работи като следовател в отдела за разследване на тежки аварии и катастрофи. От 1988 г. е адвокат от Софийската колегия и работи по наказателни дела. Един от най-добрите наказателни адвокати в България. Депутат от АТАКА в 41-вото Народно събрание, зам.-председател на Комисията по правни въпроси и първи ротационен председател на подкомисията за контрол на СРС-та. Член е на централния сбор на АТАКА. Женен, има син.

Магдалена Ташева

- Г-н Нотев, оправдаха ли се очакванията на цялото българско общество, че процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота този път най-после ще бъде прозрачна?

- От всички отзиви и коментари на наблюдателите, НПО и отделни граждани стигам до заключението, че за първи път се прави толкова прозрачна и лесно контролируема процедура, която извежда ясни, отчетливи критерии за оценяване качествата на кандидатите и предполага правилни решения. Освен възможността да бъде наблюдавана от всички български граждани, процедурата на изслушване на кандидатите за ВСС в Правната комисия на парламента им позволи да се разгърнат, да покажат качества. Членовете на комисията бяхме толерантни, дадохме възможност на всички кандидати да поднесат всички свои тези и виждания за работата на ВСС и съдебната система.

- Изигра ли роля натискът на Еврокомисията и на 3-та посланици – на САЩ, Британия и Франция, които на 4 септември се срещнаха с Искра Фидосова в парламента и след това заявиха, че сега пред България няма по-важна задача от избора на ВСС?

- Няма съмнение, че на тази среща е обсъждан начинът, по който ще бъде съставен следващият ВСС. Но подготовката на избора и работата по изработване на процедурата предхожда с много време срещата с посланиците. Правната комисия много отдавна положи усилия за изработването на процедурните правила, които вчера приложихме на практика. Безспорно от страна на тези дипломати е имало одобрение и поощрение към усилията на комисията. Но и без тях Правната комисия на 41-я парламент бе категорична в убеждението си, че печалният „избор” на Инспектората на ВСС не трябва да се повтаря.

- В медиите се срещат критики към номинирането на депутатката от ГЕРБ Юлиана Колева за член на ВСС. На нейно място в Правната комисия, която изслушва кандидатите, веднага бе назначен друг депутат от ГЕРБ. Предрешен ли е изборът на Колева?

- Колева трябваше да подаде оставка като член на Правната комисия, за да не изпадне в положение да гласува за собственото си изслушване. Нищо по-нормално и естествено от това! Намирам, че е процедурно правилно на нейно място веднага да бъде назначен друг депутат. Освен това, няма теоретична пречка Юлиана Колева да не бъде одобрена от НС. Не намирам нарушение и конфликт. Напротив, конфликт щеше да има, ако беше останала член на Правната комисия. Друг е въпросът каква ще бъде оценката на тезите, които тя изложи вчера пред комисията.

- Какво е смущаващото в тях?

- Може би поради инерцията в работата й на депутат, нейните предложения включваха предимно законодателни промени. Но задачата на ВСС е друга. Като член на ВСС тя трябва да работи в рамките, които законодателят вече е поставил на Съвета. Ако иска промени в законите, г-жа Колева трябваше да си остане депутат. Заради това разместване на компетентност смятам, че нейното представяне не беше най-убедителното.

- Смята се, че тя ще бъде проводникът на интересите на ГЕРБ в „правителството на съдебната система”.

- Този въпрос е принципен и се отнася за всички кандидати от квотата на парламента. Ако има съмнения за зависимост, то те се отнасят за всички членове на ВСС, номинирани от НС. Това е въпрос на морал, а и на декларация, която всички получиха.

- Минаваме към следващия особен случай – Бойко Рашков и „фамилните монополи”, при които съпругът е примерно съдия, съпругата е адвокат, а синът е прокурор. Как ще бъде решен този проблем?

- Въпросът е остро актуален, особено за по-малките населени места, където семейство юристи „монополизира” правораздаването. Той стои отдавна на вниманието на ВСС и на Висшия адвокатски съвет, но няма решение, защото води до противопоставяне на две групи проблеми. От една страна стои необходимостта да се предотврати такъв конфликт на интереси. От друга страна обаче стои правото на дадена личност да упражнява професията си по начин, по който я упражняват други със същата квалификация. Смята се, че може да се стигне до ограничаване на правата на юристите заради презумпцията, че ще бъде злоупотребено с дадена роднинска връзка. Отговор в закона и подзаконовите актове не е даден. Въпросът остава открит. Случаят с г-н Рашков е по-различен, но въпреки това той не избяга от отговора. Той каза, че дъщеря му е съдия в Софийския районен съд, а съпругата му е нотариус, т.е. тя не може да влезе в конфликт на интереси с него и с дъщеря си поради естеството на нотариалната работа. Би следвало да се очаква, че г-н Рашков няма да участва във вземането на решения на ВСС, които се отнасят до тях двете. Това, впрочем, се отнася за всички членове на ВСС.

- Може ли да смятаме, че прозрачната процедура на номиниране и гласуване ще измие срама на предишния ВСС, опетнен с телефонния указател на Красьо Черничкия, получаването на евтини парцели в Приморско от „крайно нуждаещи се” магистрати, скандала „Мирослава Тодорова”?

- В никакъв случай! Процедурата беше само първа стъпка в осигуряване на прозрачност на избора, която не може да заличи напластяванията от мандата на бившия ВСС. Това може да се очаква като последица едва след като новият ВСС покаже на дело, със своята работа и резултатите от нея, че коренно се отличава от практиката на предшественика си. Безброй са скандалните случаи, освен тези, които посочихте, и те няма лесно да бъдат забравени или заличени в обществената памет. Те именно вчера бяха в основата на въпросите, зададени на кандидатите. И смея да твърдя, че поне на теория кандидатите отговориха правилно, т.е. осъдиха грешките и обещаха да не повтарят порочните практики на предшествениците си. Очаквам на 26 септември, когато квотата ще бъде гласувана в пленарна зала, някои от тези теми да бъдат отново повдигнати. Иска ми се да вярвам, че съдебната система на България е направила първата крачка по един нов път. Остава новите членове на ВСС да оправдаят на дело нашите надежди.