|

409 хиляди станаха безработните у нас

409.5 хил. души са безработните в страната по данни на НСИ за второто тримесечие на 2012 година. т тях 242.7 хил. са мъже и 166.8 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. броят на безработните се увеличава с 10.0%.
Коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта и през второто тримесечие на 2012 г. е 12.3%, като при мъжете нараства с 1.5 процентни пункта, а при жените – с 0.7 процентни пункта, достигайки съответно 13.7 и 10.8%.
Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 236.8 хил., или 14.4% от всички неактивни лица в тази възрастова група (1 645.2 хиляди)
Продължително безработни (от една или повече години) са 227.9 хил., или 55.6% от всички безработни лица, като в сравнение с второто тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 9.8%.
Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта и достига 6.9% през второто тримесечие на тази година.