|

Прокурорът Евгени Диков: Проектът за нов НК трябва да се преработи из основи

Подкрепям въвеждането на „простъпки“ за дребни криминални деяния

Магдалена ТАШЕВА

Евгени Диков завежда сектор „Противодействие но тежките престъпления против личността и трафика на хора“ във Върховна касационна прокуратура. Роден е на 20.02.1955 г. в гр. Луковит. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Има практика като прокурор, адвокат и следовател. От 29.05.2006 г. е прокурор в отдел „Противодействие на организираната престъпност“. Работил е по делата срещу Будимир Куйович, депутатите Гюнай Сефер и Митхат Табаков, Пламен Галев и Ангел Христов, Златомир Иванов, Йордан Тонов (Данчо пръча) във Враца, Веселин  Данов и Иван Славков във Варна и др. Неотдавна бе предложен от ВСС за директор на Националната следствена служба. Женен, с две деца.

- Г-н прокурор, в новия проект за Наказателен кодекс (НК) на първо място са поставени престъпленията против личността, а държавната измяна и предателството на националния интерес е на предпоследно място. Тази систематика, твърдят авторите, отразявала степенуването на ценностите в Конституцията – на първо място са човешките права, а защитата на националния интерес е последна грижа. Какво мислите за това изкуствено, според мен, противопоставяне на интересите на личността и интересите на нейната държава?
- Проектът, изработен от първата работна група, за който говорите, е съвсем предварителен. Групата, която го изготви, включваше предимно теоретици и по-малко практикуващи юристи. В момента той се преработва из основи. За да бъдат отразени някои теоретични разбирания на някои членове на групата бяха въведени някои значително намалени наказания и непонятни институти. Например понятието „организирана престъпна група“, което е легализирано и дефинирано в Конвенцията на ООН, в проекта за нов НК е заменено с „престъпно сдружение“, в което могат да участват само двама човека. Тоест, всяко обикновено съучастие автоматично формира „организирана престъпна група“, което според мен е безумно. Пред мен е и член 119 от законопроекта – „участие в самоубийство“! Има и неща, които в никакъв случай не могат да останат в този вид. Например Европейска директива 36 задължава държавите-членки на ЕС да определят минимални наказания при трафика на хора, като започват от минимум 5 години затвор и го увеличават на 8 години и повече за по-тежко наказуеми състави. В проекта за нов НК тези наказания са значително по-леки, т.е. те не отговарят на директивата.
- Тоест, българските правителства се опитват да печелят от търговията с българки… Защо сводничеството и порнографията са в раздел „Деянията против реда и общественото спокойствие“? И какво представляват дефинираните в новия НК „Престъпления против половата неприкосновеност“ – защита на хомосексуалисти ли е това?
- В този проект има доста абсурдни наименования както на отделни глави и раздели, така и на текстове. Но пак казвам – това беше един съвсем предварителен проект. Нужно е да погледнем и традициите в българското наказателно право, и първия български наказателен закон от 1891 г., който дава основните дефиниции – какво означава убийство, кражба и т.н. През годините в тях не е имало промени, освен в начина на наказание. Всички твърдения, че сегашният проект може да бъде готов до края на тази година са несъстоятелни. Нужен е минимален срок от 6 месеца, в който всички да се запознаят с новия, окончателен вид на НК. Той не може като един обикновен закон да влезе в сила 3 дни след обнародването му.
- Ние имаме сигнали, че ще отпадне член 329.1, който разрешава на полицията да задържа сводници и проститутки. Те ще могат свободно да „ловуват“ за жива плът и край училищата. Има ли натиск за легализиране на сводничеството и проституцията?
- Въпросът за легализиране на проституцията изобщо не стои на дневен ред, защото още преди години и гражданското общество, и практикуващите юристи дадоха категоричен отговор, че не трябва да се легализира. Още повече, че няма проститутка, която да работи без сводник. Припомням последните случаи в София, когато няколко момичета се опитаха да работят самостоятелно. На втората седмица те бяха намерени от сводниците и принудени да работят за тях. Така че легализирането на проституцията означава неминуемо разширяване дейността на сводниците. Нито един сводник няма да се откаже от апетитните печалби, които му носи тази дейност не само в България, но и в цяла Европа. Но даже и да е изключен член 329.1, винаги могат да се търсят елементите на хулиганство и нарушаване на обществения ред с предлагане на сексуални услуги на публични места. Можем да възприемем френския подход, където има наказание за проститутка, която предлага сексуални услуги по скандален начин на обществено място. Аз апелирам към всички граждани – нека знаят, че самостоятелна дейност на проститутка няма. Винаги има сводник.
- Вашата прогноза за делото за радикален ислям в Пазарджик? Един от адвокатите твърди, че обвинителният акт е написан „непрофесионално“ и нито един от подсъдимите няма да бъде ефективно осъден.  
- Смущава ме това, че основните свидетели, върху чиито показания е изграден обвинителният акт, променят показанията си. В българските съдилища обстановката не е съвсем нормална. Изправят се 15-20 обвиняеми с още 20 защитници; срещу тях застават един или двама прокурори и в цялата тази група има само един свидетел. Възможно е да му е повлияно да промени показанията си пред съда. По тази причина имаме и програми за защита на свидетели, които обаче струват доста скъпо и малко страни по света си ги позволяват. Защитата на един свидетел във Великобритания струва 90 хиляди паунда годишно. Ние ползваме този регламент в изключителни случаи.
- Защо от особената част на Новия НК са отпаднали престъпленията спекула и нетрудови доходи?
- Държавата не би трябвало да се намесва само със силата на наказателната репресия. Може да се реализира и административно-наказателна отговорност чрез една завишена глоба, например. В проекта, който в момента се изготвя, не се възприема идеята на главния прокурор – разделяне на противообществените деяния на престъпления и простъпки. Аз подкрепям предложението му категорично.
- С какво простъпката е по-различна от престъплението?
- Простъпките са деяния с по-ниска степен на обществена опасност, превантивният ефект спрямо които спокойно би могъл да се осъществи по реда на административно-наказателното производство. Сега особено се коментира проблемът с натовареността на магистратите, за бавното правораздаване и т.н. А и в новия проект за НК като престъпления и то от общ характер са обявени деяния, които спокойно могат да бъдат санкционирани с административни наказания. Например член 236 от НК налага наказание за отсечено дърво. Започват работа полицията, после следствието, събират се доказателства, досъдебно производство, разпити на свидетели, назначаване на експертизи… И в крайна сметка се стига до наказание „глоба“, която е по-малка от разходите за досъдебното и съдебното производство. При дребните кражби се назначава експертиза, плаща се хонорар на експерта, например 100 лв. за да каже той, че открадната вещ има стойност 40 или 50 лв. Има и други куриози. По-добре е в НК да останат 40 или 50 престъпления, за които да се предвиждат значителни наказания, и да се концентрират усилията на правораздавателната система, отколкото да имаме, както в последния проект, към 450 различни престъпления, за някои от които се предвижда глоба, за други – само пробация. Нека не пръскаме ресурса на съдебната власт.