|

ЕК разследва Нона Караджова, дала поръчка на бивш съдружник

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова е разследвана по сигнал за конфликт на интереси. Подозренията са, че Караджова е работила в полза на фирми при промените в Закона за управление на отпадъците.
Екоорганизации са сезирали Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси още преди три месеца. Те се съмняват, че преди да стане министър, Караджова е била свързана с три дружества, които в последствие усвояват европейски пари по програма „Околна среда“. Междувременно стана ясно, че и Европейската комисия проверява МОСВ и Нона Караджова за нарушения в обществени поръчки по Оперативна програма „Околна среда“.
В сигнал на НГС „Природата за хората“ е посочено, че МОСВ системно нарушава Закона за обществените поръчки и Директива 2004/18/EC тъй като 38% от проверените обявления за възложени процедури по Закона за обществените поръчки облагодетелстват едни фирми за сметка на други.
При обществена поръчка с предмет „Подготовка на Национална стратегия и План за действие за управление на водите и на необходимите промени в нормативната база“, освен че е установено нарушение в методиката за оценка, има и конфликт на интереси. Спечелилото поръчката за 653 000 лв. обединение „Водна стратегия 2010″ се представлява от Борислав Тафраджийски, който е бивш съдружник на Нона Караджова.
В периода 2009-2011 г. МОСВ е платило почти 5 000 000 лв. на медии без ясни критерии. Това е нерегламентирана държавна помощ, защото поставя едни медии в по-благоприятно положение от други.