|

Минният инженер Христо Христов: От 2003 г. досега „Дънди“ е изнесла 100 т българско злато за $ 55,5 млрд!

Подземните богатства в чужди ръце – най-големият абсурд на нашето време

Заприн КАРАМИНОВ

Христо Христов е родом от с. Момчиловци, Смолянско. Минен инженер, доктор на техническите научи. Завършил е университета в Днепропетровск, Украйна, през 1958 г. След дипломирането си работи 2 години в Уралското геоложко управление. След 1959 г. започва работа у нас с геоложки проучвания на руди, въглища и нерудни изкопаеми. Дълги години е главен инженер на Северната геоложка бригада със седалище първо в Лъки, после в Асеновград. Към края на кариерата си работи в Комитета по геология, по-късно закрит по времето на т.нар. демокрация. Един от най-големите експерти в областта на насоченото сондиране, каквато е и дисертацията му в Минно-геоложкия институт – София. Съпругата му е от Уралск, имат двама синове, единият е химик, другият – дипломат в Брюксел.

- Кога започват същинските проблеми на България с източването на златните ни запаси?
- „Златният“ проблем на България се започна, когато през 1999 г., по времето на Иван Костовото управление, подписаха тъй наречения договор за проучване, концесия за златните находища в Челопеч и „Хан Крум“ край Крумовград (и двете вече са в ръцете на канадската компания „Дънди прешъс металс“ (ДПМ), б.ред.). Челопеч беше в района на геоложка бригада – София. Обаче другото находище „Хан Крум“ беше точно в моя район, където проучвахме ние от Северната геоложка бригада. Оттогава се включих в този „златен“ проблем. То е повече от проблем, не знам как да го нарека дори…
- Според вас нормално ли е златните находища на България да са почти изцяло в чужди ръце?
- Съвсем не е нормално, това е един от най-големите абсурди на нашето време и на нашите правителства след промените от 1989 г. Един от големите абсурди го наричам. Защото тази концесия е сключена за 35 години и е подписана от Александър Божков, тогава министър на икономиката. Този договор е подписан с начална стойност на сключения договор едва 4 милиона долара. А по сметките, които направихме с екип специалисти, от 2003 година, когато добивът започна, досега тази компания е добила и изнесла от България повече от 100 тона злато, говорим само злато. 100 тона българско злато са отишли зад граница! При сегашната цена $1729.9 за тройунция, която се равнява на 31,10 грама излиза, че стойността на златото, изнесено от ДПМ, е за 55 милиарда 620 милиона долара!
- Истинско съкровище при концесионна такса 0,75% от добива.
- Да, таксата отделно можем да коментираме, тя е обидно ниска. Сравнявайте 4 милиона долара, за които е сключен договорът, към 100 тона злато, което по сегашните цени на златото на борсите е 55,6 млрд. долара. Ще ви дам и някои други материали, които ще докажат тезата ми, която е теза и на много мои колеги.
- Държавата се оправдава, че е лош стопанин и че няма средства, за да финансира собствен добив и минна индустрия.
- Държавата има няколко такива оправдания, които обаче са напълно безпочвени. Тук е мястото да ви кажа защо нашата социалистическа държава не е започнала реален добив на злато в Челопеч, въпреки, че беше проучено находището.
- ДПМ нямат научно откритие, за да претендират за концесия, защото Челопеч вече е било проучено и е ясно, че има злато.
- Именно, сега ще ви кажа какъв тарикатски номер изиграха канадците. Находището в Челопеч е проучено от българската геология, конкретно от геолого-проучвателно предприятие „Илиянци“ – София. Другият район, където днес оперират ДПМ – Крумовград, го проучвахме ние, родопската бригада. И да ви кажа, че социалистическата държава започна проучването от 1965 г. до 90-те години, т.е. почти 30 години държавата е наливала пари за проучвания. Имаме даже доклад, отчетен в Геоложкия фонд на Комитета по геология за проучването на находището. Трябва да ви кажа, че проф. Вълко Гергелчев е най-добре запознат с проблемите на златоносните руди в България. Въпреки че мнозина се пишат специалисти, той е най-добре запознат, защото повече от 20 години той работи по тези проблеми. Още при неговите проучвания, а и по други всички сведения може да се види, че това находище „Челопеч“ е почти единственото в пределите на Европа с такъв голям обем на запаси.
- Сиреч, то е едно от най-големите находища в Европа.
- Едно от най-големите и даже най-голямото да се каже, няма да се сбърка. Защо беше забавен добивът от социалистическата държава? Има един малък детайл, малък, но сериозен – в тази златоносна руда на това голямо находище има все пак голямо съдържание на арсен.
- Бяхме вече в Златица, откъдето ДПМ транспортират концентрата до пристанището в Бургас. Проблемът е огромен, защото ДПМ превозват отровния концентрат през целия град с открити камиони, той се лее по улиците, всичко е отровено.
- Това проблем от огромно значение, наистина. За премахването на този арсен обаче тогавашна България нямаше промишлена технология. Затова социалистическата държава го забавяше и беше възложила на научните организации да разработят такава технология за добив, едва тогава да започне промишлената експлоатация на находището „Челопеч“. Но „Дънди“, която от 2003 година започна да вади злато, се зае с добива независимо от това, че има арсен. Тя все пак реши да използва по-стари технологии, които не са безопасни, като цианидната технология – един от най-старите и най-мръсните методи за добив, най-вредни и за природата, и за хората.
- Това означава ли, че днес, ако държавата поеме инициативата и реши да вложи средства и интелектуален потенциал в този добив, той е възможен? Щом като „Дънди“ могат да добиват и да го изнасят за преработка, ние защо да не можем?
- Можем, въпреки че трябва институциите, които се занимават с опазване на природната среда, да изразят своето мнение. Тогава е напълно възможно държавата да го вземе в свои ръце. Този въпрос, който касае кражбата на златните ни запаси, е важен за бъдещето на България. Вече ви казах, че по най-простите сметки над 100 тона злато е напуснало България. Но в този концентрат, който ДПМ изнасят, има освен това много голямо количество сребро, но те не го плащат. В него има много мед, освен това 42 редки елемента според анализи, правени у нас и в чужбина – като радий, осмий.
- Знаете ли за други нарушения на чуждата фирма?
- Аз питам, защо не се обяви публично колко пари е внесла канадската фирма в бюджета на България като такси, данъци и прочее? Колко е дала фирмата досега, не се знае. Държавата и ДПМ крият тези данни, но това си заслужава да се разбере и да се види официално какво е внесено в хазната от тази концесия. При положение, че те са изнесли от нашата страна концентрат за десетки милиарди долара! Фирмата приложи още в самото начало направо може да се каже хитрости, с които излъга нашата държава и нашите управници. Те започнаха добива, след като регистрираха тъй нареченото „търговско откритие“, т.е., че те са открили златото в Челопеч. Това не отговаря на истината. За да спазят формално закона обаче те докараха две малки сонди край Челопеч, инсталираха ги по баирите и прокараха няколко дупки. После обявиха пред държавните органи, че те са направили проучване и оттук го регистрираха като търговско откритие. По този начин те узакониха своята работа. Другият много хитър номер е обработката на рудата и износа на златото. Аз го наричам изтичането на златото от нашата страна във вид на концентрат, който излиза от обогатителната фабрика. Тая руда най-напред се обогатява и като изчислиш златото, то е в много малки количества – по 5 грама на тон. Това обаче всъщност е високо съдържание за златоносните руди в целия свят. Това голямо количество скала, което се иззема от недрата, най-напред се вкарва в обогатителна фабрика, за да може да се смели до концентрат, който по-нататък трябва да се подложи на технологична обработка. Но какъв е номерът? Тази фирма му намери цаката, тъй да се каже: изнасят златото, медта, осмия и прочее във вид на концентрат, защото у нас не може да се преработва, забранено е от закона. Те го изнасят в Намибия, където си имат завод за преработване. Там става рафинирането на златото. Но изнасяйки по този начин златото от България, ние нямаме никакви сведения какво точно се изнася като количество, съдържание, плаща ли се мито и т.н.
- Няма контролен орган, който да проверява.
- Няма контролен орган, който да застане на необходимото място и да провери тези неща. В страната няма такъв контролен орган. Няма пари, няма пари, само това се повтаря от министри и правителство. А в същото време златото направо тече извън България!
- Как ще коментирате идеята на АТАКА да се одържавят всички тези рудници, да се прегледа дали спазват концесионният договор и при най-малкото нарушение той да се развали, за да преминат отново в държавни ръце?
- Това е чудесна идея! Аз поддържам същото мнение, че трябва да се анулират тези концесии, въпреки, че те са мощни „врагове“, понеже са много богати. И ако премине златодобивът в български ръце, то е желателно секторът да е в държавни ръце. Така че, идеята на АТАКА е прекрасна! А поводи за разваляне да искаш, ако започнем да ги разглеждаме, първото е нарушението на Конституцията. Защото в Конституцията е казано, че българските подземни богатства са изключителна държавна собственост. Конституцията е нарушена във всички случаи.