|

Кабинетът на НДСВ и ДПС извърши крупно предателство срещу държавата

Монополистите в енергетиката източиха милиарди от обеднелите българи

Екип АТАКА

НДСВ и ДПС подариха на чужденците електропреносната мрежа на България.

През 2004 година правителството на НДСВ и ДПС направи едно от крупните предателства срещу интересите на страната, като продаде електроразпределителната ни мрежа на три чужди фирми – ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН. Направи го срещу 692, 5 милиона евро, без пазарна оценка на огромните активи, които притежаваше българското Енерго. Сделката е направена така, че да даде възможност на  купувачите да увеличат амортизационните отчисления и да акумулират пари за модернизация и нова техника, като тези средства не се облагат с данъци. Така в самото начало новите собственици слагат в касите си грамадни суми от порядъка на 180 до 360 милиона лева. Освен това в приватизационните договори новоизлюпените монополисти са си

гарантирали 16 процента възвръщаемост на собствения капитал

докато в страните им (Чехия, Германия и Австрия) тази цифра е 8 на сто. Има и друга важна подробност: оценката на седемте предприятия в рамките на нашето Енерго покрива сумата, за която са приватизирани и по този начин възвръщаемостта засяга всичките им активи. От това следва, че само за броени години измамените българи ще трябва да платят отново цялата мрежа, построена от тях преди 1989 година.
Всичко това, разбира се, е забулено в гъста мъгла, далеч от очите на потърпевшите потребители, с дежурното оправдание, че било търговска тайна, драстичните нарушения на договорите и на българското законодателство- също. Укрити са и много данни за антибългарската далавера, с която се захранват чужди икономики и пенсионни фондове. Защото за цитираната по-горе сума, освен другото, чужденците купиха 153 милиона метра преносна мрежа – всеки метър по 9 лева. Ако трябваше да изграждат нова, щяха да се бръкнат за 3,8 милиарда. Консултант на сделката е френската фирма „Париба“, в която тогавашният енергиен министър Милко Ковачев по-късно постъпва на работа… По онова време пък бившият финансов министър Милен Велчев сключва заем със Световната банка, след който цената на тока за потребителите скача с 45 процента. Има и споразумение с Международния валутен фонд, което предвижда приватизация в българската енергетика.
Правителството на НДСВ и ДПС се опита да заблуди обществото и тиражира поредната си лъжа – в смисъл, че енергийните дружества са приключили 2001 година с лоши резултати и ниска рентабилност. Но истината е друга. Финансовите резултати на енергийната ни система са достатъчно добри, за да не се налага вдигане на цената на тока и приватизирането на отделните дружества. За същата година печалбата на НЕК се изчислява на 307 милиона лева. Следва нова далавера, която облагодетелства купувачите, а вероятно и продавачите – с тлъста комисиона. Стопанин на далекопроводите е НЕК и неговата печалба „изненадващо“ се прехвърля към електроразпределителните дружества, от което новите собственици до края на 2003 година слагат в касите други над 122 милиона лева.
Управляващите от „царската“ и турската партия правят и друг реверанс към чужденците.

Разбунтуваните българи поискаха оставката на министрите Симеон Дянков и Делян Добрев.

 

 

 

Държавата инвестира 400 милиона лева в ерепетата и това освобождава приватизаторите от задължението да модернизират системата, като закупят нови проводници, електромери, техника, да изградят трафопостове. По- късно се прави друга маневра – инвестициите за намаляване на загубите стават оправдание за постоянно вдигане на цените на тока, което налива нови големи суми в джобовете на  монополистите. А за какво са вложени инвестициите, това не се контролира от никой държавен орган и чужденците си разиграват коня както си поискат и разбира се, за сметка на методично ограбваните българи. Механизмът така е изграден, че всяка година трите  дружества да прибират по 200 милиона лева печалба, която постепенно нараства, паралелно с цените на тока, за да достигне до фантастичните общо 3,8 милиарда.
Още през 2005 година партия АТАКА внесе в прокуратурата искане за проверка как са приватизирани седемте български електроразпределителни дружества. В него се настояваше

да се установи и
на каква база се увеличава цената на тока

от 2003 г. насам, което предизвика повишаване на средната цена за гражданите от 8,2 стотинки на 12, 4 стотинки на киловатчас. Националистите поискаха и да бъдат публикувани договорите с чуждите фирми и придружаващите ги анекси, които явно ощетяват потребителите и говорят за задкулисни сделки за лично и групово облагодетелстване. Прокуратурата зае изчаквателна позиция и по същество не направи нищо по въпроса.
По-късно се появи и одитният доклад на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (виж карето), в който са установени десетки груби нарушения на договорите и на редица наредби и нормативни документи – с единствената цел да се трупат колосални печалби на гърба на мизерстващите българи. Докладът не доведе до никакви последствия спрямо монополистите, правителството на Бойко Борисов или пазеше мълчание, или отговаряше с разни витиевати обяснения и (неизпълнени) обещания, докато обществото ни бе  взривено от поредните опити да бъде ограбено с космически сметки за тока.

 

АТАКА: Правителството да отнеме лиценза на електроразпределителните дружества

Националистите внесоха проекторешение  в Народното събрание

Чуждите монополисти в енергетиката си разпределиха страната на три части, за да я ограбят.

 

В сряда, 13 февруари 2013 г., АТАКА внесе в Народното събрание проект за решение, според което в едномесечен срок правителството на Република България да осъществи необходимите действия за отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества – ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО, прекратяване на приватизационните договори с тях и връщане на имуществото им в активите на държавата.
В мотивите към проекторешението е записано следното:
През 2004 г. правителството на Симеон Сакскобургготски извърши престъпната приватизация, за жълти стотинки (на цената на кабелите), по отношение на собствеността на трите електроразпределителни дружества в България. За две от тях – ЧЕЗ и ЕВН не се касаеше дори за приватизация, тъй като приобритателите им бяха Чехословакия и общината на град Виена.
Новите собственици не спазиха основните и най-важни параметри от приватизационните договори – договорените работни места за работници и служители в тях не бяха запазени; не се вложиха уговорените инвестиции в комуникации, кабелна мрежа и съоръжения, влошено беше, в нарушение на приватизационните договори, и качеството на услугата. Вместо договорите да бъдат прекратени и лицензионните договори отнети, тъй като бяха налице всички условия за това, сегашното правителство, въпреки липсата на съгласие между основните политически сили, прехвърли на трите дружества и миноритарните пакети от собствеността върху тях в размер по на 33%.
През всичките години от дейността им в България  електроразпределителните дружества системно нарушаваха българските закони, надписваха сметките на потребителите, подаваха ток с влошени параметри, опитваха се да манипулират българските граждани, прикриваха реализираната печалба с ловки счетоводни и финансови манипулации, скриваха и не плащаха данъци, непрекъснато претендираха за увеличаване цената на електроенергията, без реални причини за това, като ДКЕВР примирително и услужливо се съгласяваше, отказваха да изплатят в срок и в пълния му размер полагаемия се на държавата дивидент от собствеността й върху миноритарните пакети.
През последните дни общественото недоволство от дейността и присъствието в страната ни на чуждите фирми-монополисти, собственици на трите електроразпределителни дружества, се засили и се изрази в многохилядни протести в цялата страна с искания за прекратяване на договорите с тях. Това не е нова идея и в обществото такива искания са изразявани през годините многократно, още повече, че имаме примерите с Унгария, която изгони дружеството ЕВН, а в Албания неотдавна същото се случи и с ЧЕЗ.
Затова настояваме българското правителство да осъществи всички законови и конституционни действия за прекратяването на договорите и отнемането на лицензиите по отношение на всяко едно от трите електроразпределителни дружества – ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО в качеството му на правоприемник на приватизатора ЕОН.

 

Чуждите фирми нарушават безнаказано нашето законодателство

Преди около две години Държавната комисия за енергийно и водно регулиране извърши обстойна проверка на дейността на трите чужди фирми, монополизирали нашето енергоразпределение – ЧЕЗ, ЕВН и ЕОН. Резултатите от нея бяха изнесени в обширен доклад, чието съдържание показва множеството груби нарушения на приватизационните договори и на законовите разпоредби в страната напълно достатъчни, за да бъдат отнети лицензиите на тези дружества. Правителството на Бойко Борисов не го направи и така превърна българите в заложници на алчни хищници, които трупаха през годините колосални печалби върху гърба на нашия народ. Ето малка част от този доклад:
Не се изпълнява едно от общите условия дейността по лицензията да се извършва от лицензианта в съответствие със Закона за енергетиката. Сключвани са договори за заем със срок повече от една година, без знанието на ДКЕВР. Нарушени са изричните условия за третиране на услугите. Има договори за прехвърляне на дейности, които създават всички условия за изкуствено, непазарно, непрозрачно и необосновано увеличение на разходите. Не е изпълнено задължението всяко от трите дружества да въведе и поддържа ефективна система за  управление на качеството, която да обхваща всички елементи от лицензията.
В дружеството ЧЕЗ не са сключвани договори за управление, което представлява нарушение на Търговския закон. Не са попълвани декларации за липса на конфликт на интереси по образец. Сключвани са договори за възлагане на части от лицензионната дейност на трети лица ,без да се уведомява ДКЕВР, няма справка за начина, по който тази дейност е възлагана, нито документация за проведени обществени поръчки…. „ЧЕЗ България“ ЕАД е превъзложило почти всички условия на подизпълнители – компании, базирани в Чехия. Нарушени са  редица от условията за осъществяване на общественото осигуряване с електрическа енергия, съобразно лицензията… Не са изпълнени задълженията, свързани със структурата на дружеството и броя на заетия персонал, съществуват длъжности, чийто задължения се дублират с изнесени дейности. Няма система за управление на качеството, която да е сертифицирана от независима компетентна комисия…
В ЕОН счетоводните политики не се одобряват от Надзорните съвети, констатирани са неизпълнения на утвърдените от ДКЕВР инвестиции, от документите за услуги не става ясно какво включват тези услуги. Няма информация при какви финансови условия са сключване договори с други дружества. Приходите и разходите в счетоводната отчетност се следят по различни признаци и не дават възможност да се сравняват данните от счетоводните регистри. От приемно-предавателни протоколи не е видно какъв е размерът и видът на извършените разходи, както и размерът на надценката.
В ЕВН са констатирани „некоректни представяния на някои разходи по икономически елементи. Разходи за възнаграждения се представят като разходи за материали или за външни услуги. Използват се понятия като „ценна мрежа“, които не съответстват на терминологията по Закона за енергетиката и други поднормативни актове. Възприетият начин на ценообразуване на услугите създава възможности за формиране на недостоверни по своята величина разходи, формиращи цената, за всеки отдел те се разпределят на различни бази“…