|

От Аню Ньойски да се търси и наказателна отговорност!

За 3 години той ликвидира остатъчната армия и военната сигурност на България

Екип АТАКА

Във връзка със справедливите Протести срещу бедността и икономическата разруха в резултат от 23-годишния преход и особено от управлението на ГЕРБ, е належащо да се потърси наказателна отговорност от виновните лица. Отговорен за разхищенията в Министерството на отбраната (МО) и унищожаването на бойния потенциал на Българската армия (БА) е Аню Запрянов Ангелов, министър на отбраната от 27 януари 2010 г. до 13 март 2013 г., известен във войските с позорното прозвище Аню Ньойски. Трите години на неговото управление завършиха с недопустим срив в системата за военна сигурност на България. Равносметката, по информации в медиите, е следната:

Държавата е ощетена от сключването на неизгодната сделка за поддръжката на транспортните самолети „Спартан“.

 

I. Безпрецедентно отслабване на военната мощ на РБ и ощетяване на държавата с финансови средства в особено големи размери:

1. В изпълнение на изготвения от Аню Ангелов „План 2014″ числеността на бойните части на БА бе сведена до 20 500 души с 3 400 резервисти доброволци, а числеността на бойните части на Сухопътните войски падна до 14 000 души;
2. В резултат от закриването на гарнизони цяла Северозападна България бе оставена без военно присъствие, а в цяла Западна България има един гарнизон, дислоциран в югозападно направление;
3. Бе ликвидиран подводният флот на ВМС, а бойните кораби бяха оставени без техническа поддръжка и със символично въоръжение;
4. Отслабена бе системата на ПВО и ВВС посредством ликвидиране на бойните възможности на изтребителната и щурмовата авиация чрез:
- недопустимо намаляване на броя на изправната и боеготова техника; закриване на 2/3 от зенитно-ракетните дивизиони на ВВС, включително и свързаните с ПВО на столицата София;
- закриване на радиолокационни пунктове на РТВ. България фактически няма ПВО, свидетелство за което е инцидентът с френските парашутисти край с. Коиловци, за чието летателно средство липсва информация;
- прехвърлянето на собствеността на летища на ВВС или продажбата им (Доброславци, Узунджово и т.н.);
- ограничаване възможностите на
ВВС за бойно развръщане, маневриране и аварийно кацане на символичната като численост изправна летателна техника. За установяване на въздушно превъзходство над потенциален противник или за въздушен паритет вече е смешно да се говори. ВВС едва успява да осъществява мисията Air Policing (охрана на въздушните граници). Вероятно твърде скоро една съседна държава от НАТО ще поеме тази функция.
7. Демотивация на личния състав и сваляне на бойния дух чрез противопоставяне на различните категории военнослужещи (например войници срещу всички останали) и отнемане на социални компенсации, от които министър Аню Ангелов лично се е възползвал в пълна степен, когато е бил кадрови офицер – аморално действие на висш офицер, което петни пагона и офицерската чест;
8. Държавата бе ощетена с финансови средства в особено големи размери в резултат от сключването на неизгодната сделка за техническата поддръжка на транспортните самолети „Спартан“. Справка – сделката при същите условия от страна на МО и ВВС на Литва, която е значително по-евтина от българската. Тя е описана в е-изданието „Политика, армия, национална сигурност“ (Pan.bg) и следва да се знае от българските данъкоплатци.

II. Граждански контрол и гражданско-военни отношения:

9. Аню Ангелов превърна гражданския контрол във фарс чрез масово назначаване на военни пенсионери без конкурс на цивилни началнически длъжности в МО и структурите на пряко подчинение. Така бе спряно кариерното развитие на цивилната експертиза. Министърът създаде най-скъпата администрация в страната, съставена от пенсионери, получаващи максималните за страната пенсии и най-високите заплати на държавни служители. Това бе направено в условията на финансова криза, рекордна безработица (включително младежка) и обезлюдяване на цели региони в страната.
10. Поддържане на дублиращи паразитни структури, каквито няма в нито една държава от ЕС и НАТО. В системата на МО функционират 3 дирекции за информация и връзки с обществеността – една в МО, една в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ и една в Националния военноисторически музей. Това разпиляване на финансови средства имаше за цел да поддържа имиджа на Аню Ньойски. В тези структури продължават да работят и военни пенсионери, приближени на Ангелов. Така публичните разходи на МО се подчиняват не на обществения, а на частния интерес на Ангелов-Ньойски и неговия политически кабинет.
11. Щабът на отбраната бе смачкан и натикан в 4 дирекции в „интегрираното“ МО, а Началникът на отбраната бе превърнат в адютант на министъра;
12. Членовете на Политическия кабинет на ГЕРБ в МО бяха преназначавани на директорски длъжности за цивилни служители в МО и подчинените структури, включително във ВА „Г. С. Раковски“ дори в самия край на мандата от министъра в оставка Аню Ангелов.
13. Ангелов носи персонална отговорност и за 2 тежки инцидента в мирно време, завършили с човешки жертви:
- Взривяването на базата „Стралджа – Мараш“ до Петолъчката, завършило с 3 трупа и 7 ранени. Ангелов се оправда с частната фирма-изпълнител на утилизацията на боеприпасите, сякаш въпросните ракети и снаряди не са собственост на МО до фактическото им обезвреждане или унищожаване!
- Скъсването на стената на язовир „Иваново“, предизвикал смъртта на 11 души в с. Бисер. Министърът се оправда с това, че язовирът не бил собственост на МО, а само земята под него, но не обясни

кой е в състояние да стопанисва съоръжение в охраняема военна зона

Година по-късно прокуратурата го опроверга, което означава, че Ангелов-Ньойски е зблуждавал институциите и обществото.
14. За пръв път от 1923 г. от казармите бяха изведени военнослужещи и бойна техника в условията на граждански безредици и остър социален конфликт. Изпращането на части на Военната полиция по време на гражданските протести на 19 февруари 2013 г. в центъра на столицата е станало по указание на министър Ангелов. Военната полиция е била в готовност за действие и по време на мирните граждански протести на Офицерската легия „Раковски“ и подкрепилите я военнопатриотични съюзи и организации.
Смятаме, че изброеното дотук е достатъчно за завеждане на следствено дело за управлението на МО в мандата на ГЕРБ.