|

Ученици с препис на Паисиевата история

45 ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Дупница направиха препис на Паисиевата История Славянобългарска. За това велико дело малчуганите са вложили много любов и 4 месечен труд. По изчисления на преподавателите в училището това е 75-ят препис на историята. Основни участници са момичетата и момчетата от 6 клас, както и няколко ученици от 7 и 8 клас. На 26 ноември миналата година малката Василиа Петрова първа преписва няколко страници от книжката на будителя. От ученик на ученик тя е предавана и за няколкото месеца са преписани 104 страници от труда на Паисий Хилендарски. Преписът е старателно украсен, а на повечето страници се чете надписът: „Да живее България“. Инициатор на каузата е преподавателката по български език Павлина Добрева, която сподели, че по време на преписване са участвали и 3 деца със специални образователни потребности. Сега имаме само едно желание – да бъде направено и електронно издание. Докато има такива деца и България ще я има“, каза още учителка пред екипа ни.