|

Народнитe представители на АТАКА в 42-то Народно събрание

Волен СИДЕРОВ

25-ти МИР София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристиян ДИМИТРОВ

1-ви МИР Благоевград

Кристиян Димитров е роден през 1991 г. в София. Завършил е 81-во СОУ „Виктор Юго“. Има професионална квалификация по предприемачество и мениджмънт. Активист на АТАКА от 2006 г., член на младежката организация на АТАКА от 2009 г. Владее английски и немски език.

 

Десислав ЧУКОЛОВ

2-ри МИР Бургас

Десислав Чуколов е роден през 1974 г. в Русе. Завършил е eвропеистика в Русенския университет, дипломира се като магистър по еврокомуникации. Член на Централния Сбор на ПП АТАКА от учредяването й през 2005 г. Зам.-председател на ПП АТАКА, депутат в Европейския парламент от 2007 г. до 2009 г. Народен представител в 40-то и 41-то Народно събрание. Владее английски, немски и руски език.

 

Николай АЛЕКСАНДРОВ

3-ти МИР Варна

Николай Александров е роден през 1986 г. в София. Завършил е география и биология в Софийския университет и международни финанси в УНСС. Областен координатор на ПП АТАКА за Варна и регионален координатор за Североизточна България. Част от ръководството на младежката организация на АТАКА. Владее английски и руски език.

 

Маргарита НИКОЛОВА

3- ти МИР Варна

Маргарита Николова е родена през 1963 г. в София. Завършила е компютърни системи и управление в Техническия университет в София и счетоводство и контрол в УНСС. Има следдипломни квалификации по финансово счетоводство и правна дейност на фирмата и международни счетоводни стандарти. От 2001 г до 2010 г. е финансов директор в няколко държавни институции. От 1 декември 2010 г. е финансов директор на Българската национална телевизия. Избрана от 41-то Народно събрание за член на Консултативния съвет на Сметната палата.

 

Иван ДИМИТРОВ

4-ти МИР Велико Търново

Иван Димитров е роден през 1984 г. в София. Студент е в Национална спортна академия. Регионален координатор на ПП АТАКА за Северна Централна България. Владее английски език.  

 

 

Венцислав ЛАКОВ

6-ти МИР Враца

Венцислав Лаков е роден през 1962 г. в София. Лаков е бил зам.-главен редактор на в. „Атака“. Работил е като журналист във вестниците „Свободен народ“, „Демокрация“, „24 часа“, „Стандарт“, „Монитор“ и „Земя“. Народен представител в 41-то Народно събрание. Владее английски и руски език.

 

Калина БАЛАБАНОВА

8-ми МИР Добрич

Калина Балабанова е родена през 1990 г. в София. Завършила е компютърни системи и технологии на немски език в Техническия университет в София. В момента завършва  магистърска степен по компютърни системи и технологии. Член на ръководството на младежката организация на АТАКА. Владее немски, английски и руски език.

 

Илиан ТОДОРОВ

10-ти МИР Кюстендил

Илиан Тодоров е роден през 1980 г. в София. Завършил е икономика в УНСС и Военна академия „Г.С. Раковски“. Специализирал е в единайсет чуждестранни учебни заведения в САЩ и Германия. Регионален координатор на ПП АТАКА за Югозападна България. Владее английски, испански и руски език.

 

Кирил КОЛЕВ

11-ти МИР Ловеч

Кирил Колев е роден през 1990 г. в Троян. Завършил е спорт и туризъм в професионален колеж в София. От 2006 г. е в редици на ПП АТАКА. Председател на младежката организация на АТАКА в Ловеч. Владее английски и руски език. 

 

Адриан АСЕНОВ

12-ти МИР Монтана

Адриан Асенов е роден през 1973 г. в Козлодуй. Завършил е техникум по ядрена енергетика. Работил е 13 години в АЕЦ „Козлодуй“. Председател на Контролния сбор на ПП АТАКА, областен координатор на ПП АТАКА в Монтана и регионален координатор за Северозападна България.

 

проф. Станислав СТАНИЛОВ

13-ти МИР Пазарджик

Проф. Станислав Станилов е роден през 1943 г. в Габрово. Доктор по археология и ръководител на Секцията по средновековна археология на Археологическия институт при БАН. Автор на множество публикации в българския и европейския академичен печат, както и на самостоятелни издания, посветени на средновековната археология. Народен представител в 40-то и 41-то Народно събрание, зам.-председател на ПГ на ПП АТАКА. Владее немски и руски език.

 

Явор НОТЕВ

15-ти МИР Плевен

Явор Нотев е роден през 1957 г. в София. Адвокат по професия, доказано име в юридическите среди. Народен представител в 41-то Народно събрание. Зам.-председател на Комисията по правните въпроси, председател на Подкомисията за контрол на СРС и председател на Временната анкетна комисия за нарушенията на изборите през 2009 г. Владее английски и руски език.

 

Павел ШОПОВ

16-ти МИР Пловдив

Павел Шопов е роден през 1955 г. в Пловдив. Работил е като районен съдия в Районния съд в Пловдив. След 1989 г. е адвокат на свободна практика. Народен представител в 36-то, 37-то и 41-то Народно събрание. Зам.-председател на 41-то НС. Владее немски и руски език.

 

Магдалена ТАШЕВА

17-ти МИР Пловдив област

Магдалена Ташева е родена през 1953 г. в Горна Оряховица. Завършила е „Ядрена физика“ в Софийски университет. Дългогодишен журналист във в. „Атака“. Автор на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. Водеща на предаването „В окото на бурята“ по телевизия „Алфа“. Член е на Централния сбор на ПП АТАКА. Владее английски и руски език.

 

доц. д.и.н. Любомир Владимиров

19- ти МИР Русе

Любомир Владимиров е роден през 1974 г. в Русе. Завършил е европеистика в Русенския университет. Специализирал е стопански и финансов контрол. Доктор по икономика и управление, доктор на науките във Военна академия „Г. Раковски“ в София и доцент на Русенския университет. Народен представител в 41-то Народно събрание. Работи като  преподавател в Русенския университет и във Варненския свободен университет.

 

Димитър ДИМОВ

21-ви МИР Сливен

Димитър Димов е роден през 1985 г. в Сливен. Завършил е Национална спортна академия. Член е на Контролния сбор на ПП АТАКА, регионален координатор за Югоизточна България и областен координатор на АТАКА за Сливен и Бургас. Владее английски и немски език.

 

Димитър АВРАМОВ

22-ри МИР Смолян

Димитър Аврамов е роден през 1943 г. във Враца. Завършил е „Българска филология“ в Софийски университет. Работил е като журналист в редица централни печатни издания, един от основателите на в. „Земя“. Работи във в. „Атака“ от създаването му. Почетен член е на Националния независим съюз на офицерите в България. Автор на стотици разследвания по турско-ислямската тема и международната политика. Активен участник в коментарните предавания на телевизия „Алфа“.

 

Миглена АЛЕКСАНДРОВА

23-ти МИР София

Миглена Александрова е родена през 1982 г. в София. Завършила е транспортна техника и технологии в Техническия университет в София и управление на проекти в Международно  висше бизнес училище. Работи в сферата на масовите комуникации. От 2009 г. е част  от екипа на ПП АТАКА. Владее английски език.

 

Петър ПЕТРОВ

24-ти МИР София

Петър Петров е роден през 1966 г. в Перник. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По професия е адвокат с дългогодишна практика. От 2010 г. е член на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Владее немски и руски език.

 

Деница ГАДЖЕВА

26-ти МИР София област

Деница Гаджева е родена през 1982 г. в Хавана. Инженер по образование. Народен представител в 40-то и 41-то Народно събрание. Член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към 41-то НС. Владее английски, немски и италиански език.

 

Ради СТОЯНОВ

27-ми МИР Стара Загора

Ради Стоянов е роден през 1979 г. в Стара Загора. Завършил е физика в Софийския университет. Има няколко международно признати сертификата в областта на информационните технологии. Работил е във водещи международни компании в ИТ сектора. Ръководител е на отдел „Информационни технологии“ на ПП АТАКА и системен инженер на телевизия АЛФА. Владее английски, немски и руски език.

 

Гален МОНЕВ

29-ти МИР Хасково

Гален Монев е роден през 1986 г. в Стара Загора. Завършил е археология в Софийския университет. В момента е 4-ти курс, специалност „История“ в Алма Матер. Член е на Контролния сбор на ПП АТАКА, областен координатор в област Пловдив, регионален координатор за Централна Южна България. Владее немски и английски език.