|

Волен Сидеров оглави Комисията по корупция в НС

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров бе избран за председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Това се случи миналата седмица, когато бяха гласувани предложенията за шефове на 20 от всичките 22 комисии към парламента. Кандидатурата на Волен Сидеров за председател на антикорупционната комисия беше приета единодушно с подкрепата на останалите депутати. Освен председателство в тази комисия, АТАКА не получи други високи постове, защото не ги пожела. Това потвърждават и думите на Сергей Станишев от преди време: „Единственото нещо, което е поискал Волен Сидеров, е антикорупционната комисия и не виждам защо да не я получи, след като АТАКА не е участвала пряко във властта“.
Останалите депутати от националистическата партия получиха места в другите комисии към Народното събрание, като някои от тях станаха заместник-председатели на парламентарни комисии.

 

Депутатите от АТАКА в парламентарните комисии:

Волен Сидеров

Председател на Комисията за борба
с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

 

 

 

Кристиян Димитров

Член на Комисията по здравеопазване

 

 

 

 

Иван Димитров

Зам.-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Член на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането
на специалните разузнавателни средства
и достъпа до данните по закона за електронните съобщения

 

Венцислав Лаков

Зам.-председател на Комисията
по външна политика
Член на Комисията по отбрана

 

 

 

Калина Балабанова

Зам.-председател на Комисията по земеделието и храните
Член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика

 

 

 

проф. Станислав Станилов

Член на Комисията по култура и медии

 

 

 

 

Явор Нотев

Зам.-председател на Комисията по правни въпроси
Член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

 

 

 

Павел Шопов

Зам.-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

 

 

 

Димитър Аврамов

Зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Член на Комисията по външна политика

 

 

 

Миглена Александрова

Зам.-председател на Комисията по култура и медии
Член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

 

 

 

Петър Петров

Зам.-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм
Член на Комисията по правни въпроси

 

 

 

Десислав Чуколов

Зам.-председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона
за електронните съобщения
Член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

 

 

Николай Александров

Член на Комисията по икономическа политика и туризъм
Член на Комисията по бюджет и финанси

 

 

 

Маргарита Николова

Зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси
Зам.-председател Комисията по труда и социалната политика
Член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

 

 

 

Илиан Тодоров

Зам.-председател на Комисията по отбрана
Зам.-председател на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика

 

 

 

Кирил Колев

Член на Комисията по труда и социалната политика
Член на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения

 

 

 

Адриан Асенов

Зам.-председател на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
Член на Комисията по енергетиката

 

 

 

Магдалена Ташева

Зам.-председател на Комисията по енергетика
Зам.-председател на Комисията по инвестиционно проектиране

 

 

 

доц. д.и.н. Любомир Владимиров

Зам.-председател на Комисията по околната среда и водите

 

 

 

 

Димитър Димов

Зам.-председател на Комисията по здравеопазването
Член на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения

 

 

Деница Гаджева

Член на Комисията по околната среда и водите
Зам.-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

 

 

 

Ради Стоянов

Член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

 

 

 

 

Гален Монев

Член на Комисията по земеделието и храните
Зам.-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове