|

АТАКА внесе проекторешение за запечатване на границите с Турция и Гърция

За българските деца държавата ни отделя по 35 лв., а за „сирийчетата“- по 1100 лв. на месец

Магдалена ТАШЕВА

„Бежанците“, настанени в Любимец, вече развяват знамето на терористичната „Свободна армия“, която реже главите на сирийците с електрически резачки.

 

 

На 12 септември ПГ АТАКА внесе проекторешение на НС за затваряне на границите на страната за притока от мюсюлмански имигранти, представящи се за сирийски бежанци, за да ползват права за убежище и постоянно пребиваване в България.
Решението възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия и актове по недопускането на нелегални имигранти и бежанци от Близкия Изток и Северна Африка на територията на страната, както и затварянето на граничните контролно-пропускателни пунктове с Гърция и Турция, за преминаване на нелегални имигранти и бежанци при завишен контрол по граничните бразди със съседните страни.

Ислямските терористи, които опустошават Сирия, се прехвърлят в България заедно със своите многолюдни семейства.

Във връзка с кризата на територията на Сирийската арабска република и потоците от сирийски граждани, нахлуващи в Република България, трябва да признаем, че държавата ни няма нужния капацитет, способности и финансови възможности за приемането на нови бежанци, се казва в мотивите към проекторешението. На редовно заседание на Министерски съвет вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-н Цветлин Йовчев публично призна, че страната ни няма достатъчно богат опит в управлението на бежански вълни, тъй като държавата не е посрещала такива за последните 90 години. Капацитетът на страната ни за настаняване на бежанци в териториалните поделения на Държавната агенция по бежанците и в специализираните домове на МВР е 1930 лица, а към момента по данни на МВР той е надхвърлен с 438 места. В същото време редица експерти и анализатори прогнозират, че броят на бежанците от Сирия може да достигне до 6 и дори 10 хиляди души до края на 2013г., като никой не се наема да определи или прогнозира  развитието на кризата и наплива на емигрантите след 2013 г. Предоставените от МВР данни са ясен показател за факта, че държавата ни няма нужния капацитет и възможности  да се справи с подобна мащабна за страната ни бежанска вълна. При надвишен капацитет от 438 души България не разполага с възможността  да настани между 6 и 10 хиляди души и то само до края на 2013 г. Изграждането на палаткови лагери е неефективна мярка в дългосрочен аспект.
Финансовите параметри, свързани с издръжката на сирийските бежанци в страната ни пораждат редица въпроси, а тяхната мотивация от страна на правителството създават усещане за огромна несправедливост и налагане на недопустими, анти-народни двойни стандарти в ущърб на всички български граждани. Според зам.-министъра на МВР в лицето на г-н Васил Маринов месечната издръжка на един „сирийски“ бежанец възлиза на сумата от 1100 лв.
В същото време българските пенсионери, които със своя   дългогодишен труд и ума си изградиха днешна България, получават  минимална пенсия в размер на 150 лв. В бюджета нямало средства за увеличаване на техните пенсии, но явно в същият има по 1100лв. на месец за издръжката на хиляди чужденци, представящи се за „сирийски бежанци“. Тоест, за издръжка на бежанци и нелегални емигранти в момента бедните пенсионери и трудещите се българи заплащат по 4.4 млн. лева всеки месец. С тази тенденция на нарастване се очаква тази сума да се повишава всеки месец с 1.7 млн. лева. Погледнато в цифри това прави, че към края на годината държавата ни трябва да отделя 11 млн. лева всеки месец! И то при условие, че срещу Сирия няма военна интервенция. При евентуален военен конфликт, потокът към страната ни ще расте, а с това ще се повиши и сумата за издръжка. Може ли да си позволим да плащаме по 40 млн. лева на месец?
АТАКА смята, че подобни суми са непосилни за българската държава. Ако правителството смята, че може да се справи, ние настояваме то да увеличи заплатите и пенсиите на момента! Затова предлагаме с тази сума да се повишат най-ниските пенсии на всички пенсионери с по 30 лв. сега!
Противното би означавало да поставим българите в условията на вулгарна расова дискриминация. Българската държава нямала пари за увеличаването на минималната работна заплата, затова българите са принудени да робуват за 310 лв. на месец, но за „сирийците“ явно има 3.5 пъти по-висока сума. Едно българско дете получава по 35 лв. детски надбавки за месец, срещу 1100 лв. за „сирийчето“. Да не би българските деца да са 28.5 пъти по-нисши от сирийските?! И всичко това е за сметка на всички български данъкоплатци.
Това е абсурд, който трябва да бъде мигновено прекратен!
Стана ясно също, че ЕС отказа да подпомогне финансово страната ни по издръжката на сирийските бежанци, така че всички разходи в тежката ситуация, в която се намира държавата ни, остават изцяло за наша сметка.
Не търпи отлагане отговорът и на друга група въпроси, свързани с националната сигурност и вътрешния ред в държавата. Твърденията на МВР, че разполага с методика, която отделят лицата от рисковия контингент, влизащи на територията на страната ни, от останалите бежанци, звучат подозрително и най-важното – не почиват на никакви аргументи и факти. Трябва да се съгласим, че МВР няма никакви оперативни данни за лицата, които нахлуват на наша територия от Близкия изток и Северна Африка без документи за самоличност и твърдят, че са „сирийци“. Архивите и картотеките на криминални лица от сирийски произход се намират изцяло в компетенцията на сирийската държава, а българското МВР няма как да има информация дали на територията ни не търсят убежище и членове на терористични организации и частни ислямски армии от типа на „Джабхат ал-Нусра“, „Сирийската свободна армия“, „Ахрар ал-Шамс“ и „Ислямска държава в Ирак и Сирия“. Нахлуването им в България създава заплаха за националната сигурност, териториалната цялост, живота и собствеността на българите за поколения напред.
„Във връзка с гореизложеното парламентарната група на партия АТАКА предлага проект на решение за затваряне на границата на България с Република Турция и Република Гърция с цел недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и граждани на Сирийска арабска република на българска територия“, се казва в мотивите към проекторешението.