|

АТАКА ИСКА ОДИТ НА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Комисията по бюджет и финанси и комисията по регионална политика гласуваха с пълно мнозинство предложението на Атака да се направи ревизия в агенцията

 

Партия АТАКА внесе проект за решение за възлагане на одит на Сметната палата за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“. Националистите предлагат ревизията на пътното управление да бъде направена за периода 01.07.2009 г. до 30.09.2013 г. Според мотивите на вносителите дейността на агенцията за пътища е с висока степен на социална и обществена значимост. Освен това тя администрира значителен размер на средства за осъществяване на дейността, предоставяни от държавния бюджет, от програми и фондове на Европейския съюз, както и по програми финансирани с кредити от Европейската инвестиционна банка и Световната банка.
Сметната палата не е извършвала финансова проверка на националната агенция за цитирания период. Извършването на ревизията е необходимо за идентифициране на проблемите при осъществяваните от агенцията политики, както и за законосъобразността на управленските решения.
Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата е 14 февруари 2014 г.
В четвъртък предложението на АТАКА беше разгледано в парламентарната комисия по бюджет и финанси и в комисията по регионална политика и местно самоуправление.
И двете комисии гласуваха с пълно мнозинство ЗА проекто-решението на националистите и се очаква то да бъде разгледано в пленарна зала.