|

Детските надбавки за второ дете стават 50 лева

Обсъжда се вариант детските надбавки за първо дете да останат 35 лв., а за второ да бъдат увеличени на 50 лв., заяви Хасан Адемов през седмицата. Решението не е окончателно и предстои да се съгласува със социалните партньори, посочи министърът на труда и социалната политика.
При този вариант ще се запази подоходният критерий от 350 лв. месечен доход на член от семейството за отпускане на надбавки на децата. Все още няма разчети колко ще струва на хазната новият вариант за детските надбавки. Последният беше на стойност 145 млн. лв. и предвиждаше увеличение за всички деца с 5 лв., както и разширяване на подоходния критерий до 400 лв. на член от семейството.
Статистиката сочи, че у нас около 800 000 деца получават детски надбавки. За целта държавата заделя годишно около 490 млн. лв.
Според депутатите от АТАКА сумата, която държавата трябва да отделя за първите две деца в семейство, трябва да е доста по-голяма от 50 лв. Икономическата програма на партията, заложена в „Планът Сидеров“, определя доходите до 700 лв. на член от семейството да не се облагат с данъци, а дете на студенти да получава 1000 лв. месечно.