|

Сидеров оглави делегация в асамблеята по православие

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров беше избран от Народното събрание за председател на делегацията в Интерпарламентарната асамблея по православие. Сидеров, който е завършил богословие, оглавяваше делегацията и при предишния парламент. За зам.-председател на делегацията бе избран шефът на парламентарната комисия по вероизповеданията Пламен Славов от Коалиция за България, а за членове – Ирена Узунова и Владимир Тошев от ГЕРБ и Йордан Цонев от ДПС.
Интерпарламентарната асамблея по православие е създадена по инициатива на гръцкия парламент, за да се поддържа диалогът между православните държави. Представители в асоциацията имат парламентите на Армения, Албания, България, Беларус, Гърция, Грузия, Естония, Казахстан, Кипър, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Русия, Румъния, Сърбия, Словакия, Украйна, Финландия, Черна гора, Чехия. Асамблеята има за цел да отговори на предизвикателства, които стоят пред Европа, с помощта на православната традиция. Основателите й са водени от разбирането, че тъй като православието е вероизповедание и културно-историческа традиция за около половината от европейските граждани, то има своето несъмнено социално, историческо и духовно значение за Европа и трябва да участва във формирането на настоящето и бъдещето є.
Философията на Интерпарламентарната асамблея по православие е формулирана с Декларацията на участниците в конгреса на тема „Православието в новата европейска реалност“, свикан от Гръцкия парламент в Халкидики през 1993 г. Съгласно документа след промените в Източна и Западна Европа, изразени в Маастрихската конвенция, трябва да се определят нови общи политически и културни задачи, и като се анализира новата действителност, да се прецени възможността Европейският съюз да използва религията като един от най-важните елементи на духовно и културно развитие, още повече, че законите на ЕС подкрепят религията, изучаването на историята на религиите както теологически, така и културно-исторически. Конгресът призовава всички православни народи да използват възможностите, които дава православието в преодоляването на тенденциите към национализъм и за съхраняване на единството, мира и справедливостта в Европа, както и в разрешаването на екологичните, социалните, психическите и психологическите, личностните проблеми, расизма и др.
Към Интерпарламентарната асамблея по православие работи и Международен секретариат с осем комисии: финансова, по правата на човека, по образованието, по регламента, по социалната дейност, по културата, по биоетика и по международна политика. Нейният най-висш орган – генералната асамблея, се свиква веднъж годишно през юни.