|

АТАКА: Българинът трябва да се пенсионира по-рано

Възрастта и стажът за пенсия за 2014 г. остават на тазгодишните нива

Въпросът е не как да се преразпределят парите, въпросът е как да се осигурят повече пари за пенсии и АТАКА посочва начини

 

Позицията на АТАКА за ранното или по-късното пенсиониране е константна и категорична. При положение че водим тежък живот и икономическото състояние на страната е лошо, българинът трябва да се пенсионира по-рано. Това заяви зам.-председателят на АТАКА Павел Шопов от парламентарната трибуна при обсъждането на бюджета за Държавното обществено осигуряване.
Възрастта и стажът за пенсиониране за следващата година остават на тазгодишните нива, приеха окончателно с 93 гласа „за“ депутатите при второто четене на Закона за бюджета на ДОО за 2014 г. С него се определя минималната работна заплата да стане 340 лв. от 1 януари, а минималният размер на пенсията – 154,50 лв. – от 1 юли.
„Въпросът не е в центъра на мисленето да се постави човекът, а да се постави един бюджет, едни пари, с които да бъде направен баланс в полза на определена политика. Това не е наше българско мислене“, посочи Шопов. Нещата идват отвън, диктувани от Световната банка, от Международния валутен фонд. Те ни се налагат тук, за да се спазват определени параметри, които са изгодни на евроатлантическите господари и които те чрез своите послушни оръдия налагат тук за изпълнение, обясни националистът. „Такава е матрицата,  заложена с държавния бюджет, с бюджета за държавното обществено осигуряване, бюджета за здравни нужди и всичко останало.“ Не става дума за замразяването на възрастта за пенсиониране за 1 година, обърна се зам.-председателят на АТАКА към управляващите. Категорично казваме, че ако АТАКА управляваше, щяхме да се върнем на старата пенсионна възраст – 60 години за мъжете и 55 за жените, отсече Шопов.
Увеличаването на възрастта за пенсиониране и увеличаването на минималната пенсия са начини да се завоалират проблемите в пенсионната система, като уж ще се правят преструктурирания. Това каза Шопов след обсъждането на бюджета на ДОО във вторник. „Проблемът в пенсионната система не е този. Там въпросът не е да се постига резултат или да има някакви положителни или отрицателни последици. Дават се едни пари, които определени хора ще вземат – колкото повече пари се дадат, толкова повече тези заслужили лица, работили цял живот, ще получат по-достоен живот за своите старини. И понеже тази система е била винаги ощетявана, неглижирана, и се дават много малко пари в сравнение с други области, нещата стоят така“, обобщи гневно Шопов. Въпросът е не как да се преразпределят парите, въпросът е как да се осигурят повече пари и ние от АТАКА посочваме десетки начини. Ако се възприемат нашите идеи или поне някои от тях, ще има и повече пари, които министърът на финансите ще може да преразпределя, посочи атакистът.

 

От „Планът Сидеров“, гл. ХIII „Труд и социална политика“

Относно пенсионната система АТАКА застава на категорични позиции за отмяна на вдигането на възрастта за пенсиониране, което ГЕРБ прокара. АТАКА е за кардинално преразглеждане на пенсионната система, за отмяна на т. нар. точкова система и за рязко повишаване на минималната пенсия до равнището на най-ниските европейски нива. За България целта е  минимумът при пенсиите да бъде 250 евро или 500 лв. Тази минимална пенсия да бъде обвързана с минималната работна заплата и да се покачва заедно с нея. Пенсиите да се индексират всяка година според процента на инфлация. Държавният пенсионен фонд, гарантиран с недвижимо държавно имущество, ще бъде попълван с процент от ДДС, от такси върху банковите транзакции, от данък върху телевизионните реклами, хазарта и процент от акцизите за алкохол и цигари. АТАКА не предвижда повишаване на пенсионната възраст в следващите 10 години.