|

След намесата на АТАКА: Работници в Карлово получиха част от забавени заплати

Вагоноремонтният завод взима пари по оперативни програми, но не се издължава на служителите си

Екип АТАКА

Защо Инспекцията по труда не е направила нищо, за да бъдат изпълнени съдебните решения за изплащане на възнагражденията на около 70 бивши работници от „Вагоноремонтния завод – Карлово“ АД? Какви мерки сте предприели лично за налагането на закона в това приватизирано предприятие, в което работниците са експлоатирани като роби?  Тези въпроси зададе миналия петък на социалния министър народната представителка от АТАКА Магдалена Ташева.
От 2010 г. досега около 150 работници на Вагоноремонтния завод в Карлово са напуснали предприятието по чл. 327 от Кодекса на труда заради неизплатени заплати. Част от възнагражденията им били изплащани във времето на малки суми със закъснение от месеци и години и само до 60% от сумата, посочена в трудовите им договори, посочи депутатката от парламентарната трибуна.
Работниците са се обръщали към съответната ресорна комисия в 41-ото Народно събрание, искали са помощ и съдействие от народните представители, които ги посъветвали да се отнесат към Инспекцията по труда. От Инспекцията по труда в Пловдив пък им отговорили, че не могат да направят нищо, макар че първата работа на тази институция е да контролира спазването на трудовото законодателство, припомни Ташева. И след като оттам им отказали съдействие, ги посъветвали да съдят работодателя – собственици на приватизираното предприятие са братята Иван и Павел Златинови.

Около 70 души от работниците завели дела и вече са ги спечелили

Други – в момента съдят работодателя и чакат да излезе съдебното решение. Оказва се, че съдебните решения не могат да бъдат изпълнени, защото междувременно всички активи на Вагоноремонтния завод в Карлово били прехвърлени чрез особен залог на софийска фирма и съдия-изпълнителят няма какво да опише и продаде, за да удовлетвори ощетените работници, цитира фактите депутатката от АТАКА.
Вагоноремонтният завод обаче бил получил 129 хил. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – голяма табела точно на входа на предприятието известявала този факт, а преди няколко години работодателят инвестирал 60 млн. лв., част от които също евросредства, в разширяване на производството, цитира документи Магдалена Ташева.
„Към 10 октомври, когато се срещнах с работниците, на жп линията на завода стояха произведени в него съвсем нови вагони за спирт и други горива и два ремонтирани вагона на фирма „Инса ойл“. Налице е работодател, който има поръчки, лоялни клиенти, които авансово му плащат част от поръчките, бил е обгрижван щедро с евросредства, т.е. разполага с възможности да се разплати със своите бивши работници.

Някои имат да вземат 2000 лв., но други – 20 000 лв.

от 2010 г. досега, доизясни скандалната ситуация националистката.
Четвърта проверка на контролиращия орган Главна инспекция по труда разпоредил министър Хасан Адемов, стана ясно от отговора му в парламента, благодарение на която били изплатени част от дължимите възнаграждения на работниците и служителите във Вагоноремонтния завод за месец юли, а за септември започнала процедурата по авансовото изплащане на възнагражденията.
Адемов припомни, че неизпълнението на съдебните решения, с които на работниците и служителите се присъждат суми, представляващи неизплатени трудови възнаграждения, е престъпление по смисъла на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс, а престъпленията се установяват от прокуратурата. Инспекцията по труда е част от изпълнителната власт и няма правомощия да контролира изпълнението на съдебните решения, включително на такива, по които са присъдени суми, представляващи трудови възнаграждения. За периода от 2010 г. досега били извършени 11 проверки по спазване на трудовото законодателство. Установено било, че до края на 2012 г. на всички работници е изплащано трудовото възнаграждение в размер едва на 60% от брутната работна заплата, каквато законова възможност е предвидена в чл. 245 от Кодекса на труда (КТ).
Благодарение на контрола и приложените административни мерки и наложените на работодателя административни наказания, на работещите в завода към съответните месеци на 2013 г. са изплатени трудови възнаграждения в пълен размер до месец юни 2013 г., които са в размер на 377 305 лв.
Предпоследната проверка в предприятието била през септември, а на работодателите било дадено задължително предписание за изплащане на начислените трудови възнаграждения за месец юли 2013 г., които са в размер на 77 685 лв. Нова проверка за контрол по изплащането на трудовите възнаграждения за месеците юли и август 2013 г. е извършена на 25, 28 и 29 октомври, увери министър Адемов. Заради допуснатото забавяне при изплащането и констатираното неизплащане на трудовите възнаграждения

на работодателя били съставени 6 акта

за установяване на административни нарушения за неизплатени трудови възнаграждения, заяви министърът на труда и социалната политика.

На 10 октомври народната представителка Магдалена Ташева се срещна и разговаря с работниците от приватизираното предприятие

 

Магдалена Ташева изрази удовлетворение, че „благодарение и на назначените от МТСП проверки част от дължимите пари на хората от Вагоноремонтния завод са били изплатени“. Да се надяваме, че ще бъдат изплатени в цялост, както изисква трудовото законодателство в България, посочи депутатката от АТАКА.
Подобни подигравки с труда на хората са възможни у нас заради онази „вратичка“ в КТ, приета през 2004 г. от 39-то НС, която гласи:
Чл. 245.  (1) При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.
(2) Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.
„Непонятно е как работникът ще изпълнява добросъвестно задълженията си, а работодателят ще го излъже и ще му заплати само 60%? Естествено, работодателите четат този член, както дяволът чете Евангелието. Масово плащат 60% от договореното в трудовия договор на работника и за останалото казват: „Иди ме съди!“ Тук е скрит капанът“, обясни Ташева. Атакистката призова колегите си в 42-то НС да въведат законодателни промени, които да гарантират, че когато работникът изпълнява добросъвестно трудовите си задължения, ще получи 100% от договореното възнаграждение.