|

МС намери пари за дължимите социални обезщетения и помощи

Кабинетът предостави на социалното министерство допълнителни 12 млн. лв., предназначени за изплащане на дължими помощи и обезщетения за хора с увреждания и за покупка на помощни средства и медицински изделия. Те са и за отпускане на целева помощ за отопление, за разходи за диагностика и лечение в болнични заведения на лица, които нямат доход.
Разпределени бяха и 2, 1 млн. лв. от икономии в кампанията за раздаване на ваучерите и получаването на безплатните декодиращи устройства на гражданите. 1 млн. лв. от тези средства ще бъдат предоставени на „Български пощи“ ЕАД за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги през 2011 г.
600 000 лв. ще бъдат предоставени на 84 общини в 24 области за гарантиране на достъпа до ефирен цифров сигнал на лица, които нямат възможност да ползват платени телевизионни услуги. Останалите 500 000 лв. ще бъдат предоставени по бюджета на община Варна за стартиране на строително-ремонтните дейности на Двореца на културата и спорта в града.
С друго постановление по бюджета на МС за 2013 г. бяха предоставени 9,1 млн. лв. допълнително за обезпечаване нормалното приключване на бюджетната година.