|

Законова поправка на АТАКА спира притока на пришълци

АТАКА внесе в НС измененията в Закона за убежището и ”бежанците“

 

АТАКА защитава „националната сигурност и демографския баланс“ в „най-бедната страна в Европейския съюз“ чрез изменения в Закона за убежището и бежанците. Предложението беше внесено в Народното събрание на 29 януари 2014 г. То предвижда чужденците, ползващи се с временна закрила, да останат на територията на България за определен срок, записан в решение на Съвета на ЕС. С измененията се предлага да отпаднат текстовете, които дават право на чужденец, ползващ се от временна закрила, да се събере със своя съпруг, ако не са встъпили в брак, и с децата им, ако те не са навършили пълнолетие.
Националистите искат да се отмени и разпоредбата, според която председателят на Държавната агенция за бежанците може да разреши събирането на чужденец, ползващ се от временна закрила, с други близки роднини, живели заедно като част от домакинството. Предлага се да отпадне и ангажиментът на агенцията в сътрудничество с други организации да предприема действия за издирване на членовете на семейството, когато местонахождението им е неизвестно.
Патриотите мотивират измененията с факта, че „България е най-бедната страна в Европейския съюз и тези разпоредби създават прекомерно натоварване на социалната система“. Търсещите закрила у нас са „многочислени семейства от предимно арабски и африкански произход“, което прави „практически невъзможно да бъде получена вярна, достатъчна и адекватна информация за членовете на семействата“. От това идва заплахата за националната сигурност и демографския баланс в страната, категорична е АТАКА.