|

АТАКА секва апетитите на мюфтийството

Националистите внесоха поправка в Закона за вероизповеданията, с която да спрат наглите имотни претенции на имамите 

 

Парламентарната група на АТАКА внесе в деловодството на Народното събрание поправка в Закона за вероизповеданията, с която да се пресекат апетитите на мюфтийството. Това стана ясно от лидера на националистите Волен Сидеров тази сряда. „И ще ви кажа как може да стане – не с чупене, не с трошене и хвърляне на камъни, а с гласуване на комисиите и в залата. Да видим другите партии дали ще проявят такава отговорност“, заяви председателят на патриотите пред журналисти в кулоарите на парламента.
Предложената поправка е да се премахне един параграф от Закона за вероизповеданията, като по този начин се лишава от възможност мюфтийството да има претенции върху тези имоти. „Параграф пет се отменя и се създава нов, който гласи:  „Образуваните и недовършени производства с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността, обосновани с разпоредбите на № 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за вероизповеданията, се прекратяват служебно от съда, пред който са висящи. Постановените до прекратяването съдебни решения се обезсилват“.
Практически с това мюфтийството повече не може да има амбиции да си връща сгради и паметници на културата и по този начин въпросът се решава“, обясни Сидеров.
В мотивите на националистите пише още, че при сега действащата разпоредба в Закона за вероизповеданията се създава възможност за недопустимо толериране на определени общности, чрез предоставянето на тези общности на повече права, отколкото на всички други български граждани. „България е еднонационална държава, в която не може да се прави каквото и да е деление на верски, етнически или расов признак“, добавят народните представители. Според вносителите на проектозакона
Предложенията им отговарят на изискванията на обществото, във връзка със създалото се в последните дни напрежение и обществено недоволство.
Законопроектът ще реши наболели въпроси, свързани с опазването на културноисторическото наследство и опазването на паметниците на културата, заключват националистите.
Още по темата на стр. 16 и 17