|

270 000 българи получават допълнителна енергийна помощ

270 000 български граждани да получат допълнителна еднократна помощ в размер на 30 лв. реши правителството в сряда. Това са хората с най-ниски доходи, получаващи целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014. В тази група са лицата и семействата, на които тази помощ е отказана, защото средномесечният им доход е превишавал с до 10 лв. диференцирания минимален доход за отопление. От подпомагане са били лишени и онези, които не са имали пълната шестмесечна регистрация в бюрата по труда. Еднократната помощ ще могат да получат и хората, които не са подавали молба-декларация, но отговарят на условията за енергийно подпомагане и доходът им превишава с не повече от 10 лв. от установената доходна граница.
На Министерството на труда и социалната политика ще бъдат преведени 8 387 300 лв., осигурени чрез преструктуриране на разходите в централния бюджет. Предоставянето на финансовата подкрепа ще се реализира от Агенцията за социално подпомагане.