|

Патриот от Троянско се опълчи на остаряло законодателство

Стоян Стоянов от Голяма Желязна не иска да плаща данъци за смет, изчислявани със стар програмен продукт

Актът, който, Стоян Стоянов от Голяма Желязна обжалва, е за 86 лв., но Стоян Стоянов иска с делото си да даде пример на своите съселяни, които безропотно плащат, без да ползват услуги

 

Селянин въстана срещу програмен продукт, писа ловешкият областен вестник „Народен глас“ за един „странен съдебен процес“ в Административния съд в Ловеч.
Жителят на село Голяма Желязна, община Троян – Стоян Стоянов, горещ патриот и симпатизант на АТАКА, обжалва акт 61 на община Троян, с който го задължавали да плати данък върху няколко свои имота. Стоянов твърди, че през 2010, 2011 и 2012 г. не е изхвърлял боклук, не е извършвано сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и не са поддържани тротоарите покрай неговите имоти. Твърди, че преди да се противопостави на общината, на неговата улица не е имало контейнери за смет, защото просто е нямало нужда. „Общината предлага услуги, но аз не ги ползвам и затова не искам да ги плащам“, е логиката на балканджията. Той и бръснарят предлага услуги, но като минавам покрай него и не се подстригвам, плащам ли му, попитал будният българин съдията. Стоян Стоянов настоява съдът да отмени акта с таксата и лихвите върху нея като незаконосъобразни.
Ответникът, община Троян, смята жалбата на Стоян Стоянов за неоснователна. Приложенията за формиране на данъчната оценка отчитат евентуалното овехтяване на сградите до определен момент, твърдят чиновниците. Оттук нататък, за да не се събират данъци (а те са промили върху данъчната оценка), сградите трябва да се разрушат и отпишат. Човекът на АТАКА пък имал пeт сгради само в единия имот, а общините изчисляват данъка с програмен продукт отпреди няколко години и той не можело да се изменя без законодателни промени. Каквито обаче няма.
Като доказателство, че е извършена услугата сметосъбиране от община Троян приложили пътни листи на камиони, джипиес навигация и пр. документи. За да е пълна бъркотията, част от тези документи не били четливи, по тях имало пропуски, липсвали заповеди.
Тъжителят пък показал пред съдебния състав снимки на улицата и рушащите се сгради, видеозаписи и писмо от омбудсмана Константин Пенчев, който също признава, че в България има такъв проблем. Уви, съдът не счел доказателствата за годни. Но въпреки липсата на адвокат и на юридически познания Стоянов е ентусиаст и води три дела  с номера 285, 289 и 296 от 2013 г., защото има три различни имота.
Финалът на това странно дело може да изглежда предизвестен, но си заслужава развоят му да се следи, защото все повече жители на българските села ще се оказват в положението на Стоян Стоянов. Имат имоти с рушащи се сгради, нямат възможност да ги поддържат, а данъците са същите. Актът, който патриотът обжалва, е за 86 лв., но Стоян Стоянов иска с делото си да даде пример на своите съселяни, които безропотно плащат, без да ползват услуги.