|

Синдикатът на българските учители подписа КТД в средното образование и договори по-високи стартови заплати

Днес Синдикатът на българските учители към КНСБ подписа с просветната министърка проф. Анелия Клисарова Колективния трудов договор в отрасъл „Средно образование”

Този е най-добрият КТД, които сме подписвали от 1990 г. насам, заяви председателката на СБУ Янка Такева. Бяха договорени осем брутни работни заплати, които са обезщетение при пенсионирането на учителите. По този начин, тръгвайки си от училище или детската градина българският учител ще се почувства по-значим, защото неговият труд е бил зачетен, посочи Такева.

За първи път в КТД е договорено класното ръководство и воденето на документацията да се заплаща не само в училищата, но и в детските градини. Постигнато е съгласие и за по-висока сума за работно облекло: 350 лв. за учителите и по 250 за непедагогическия персонал. Договорени са и трите допълнителни заплащания, т. нар. бонуси в средното образование – за 15 септември, Коледа и 24 май.

Синдикатът на българските учители успя да извоюва намаляване на норматива на преподавателите по история и цивилизация, по география и по философските дисциплини от 720 на 684 часа, което дава възможност за разкриването на около 250 нови работни места.

Янка Такева отбеляза специално, че са договорени и по-добри условия за изплащане на транспортните разходи. За първи път са променени някои параметри за заплащане при проверки на олимпиади и дипломни работи и на външно оценяване. 4 100 000 лв. ще се разпределят по единните разходни стандарти на учебните заведения, което ще позволи 24 380 учители в цялата страна да се възползват от увеличението на заплатите, защото са договорени и нови параметри на минималните начални заплати. Досега младшите учители започваха работа с 500 лв., но от първи септември заплатите им ще са 530 лв. Увеличават се стартовите заплати и на всички останали – старши и главни учители, старши и главни възпитатели, помощник-директори и директори.

На 2 юли 2014 г. МС трябва да приеме две постановления – за единните разходни стандарти и за стартовите заплати в средното образование. Колективният трудов договор влиза в сила от момента на подписването му – 26 юни 2014 г., а от 1 септември влизат в сила новите стартови заплати и осемте брутни месечни възнаграждения при пенсиониране на учителите.