|

ВУЙЧОТО НА ДЯНКОВ РАЗСЛЕДВАН ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ ЗА 1 МЛН. ЛВ.

Кметът на Априлци Бенко Вълев от ГЕРБ построил общински парк като продължение на хотела си

Гроздан Иванов

Кметът на Априлци Бенко Вълев от ГЕРБ е вуйчо на Дянков

Кметът на град Априлци Бенко Вълев, който е из­бран с бюлетината на ГЕРБ и е вуйчо на бившия финансов министър Симеон Дянков, е построил общински парк като продължение на градината на собствения си хотел. Паркът е построен за близо един милион лева, а според запознати поне половината пари са потънали незнайно къде.

Паркът в квартал „Зла река” е финансиран с европейски пари по програмата за развитие на селските райони и е с общ бю­джет 1 млн. лв. Той се явява естествено продължение на хотел „Априлци 1876”, който е собственост на дружеството „Еко проект” Априлци. Съдружници в това дружество са самият кмет Вълев и сестра му. До 2009 г. дял във фирмата е притежа­вал и Симеон Дянков, който след това прехвърля своята част на майка си. Паркът е отворен в късното лято на 2012 г., т.е. по времето, когато България се управляваше от правителство­то на Бойко Борисов, а финансов министър беше племенникът на кмета Вълев – Симеон Дянков. Според местното население въпросният парк е построен само за нуждите на хотела на вуй­чото на Дянков и въобще не се използва от тях. В това се увери и екип на телевизия АЛФА, който отиде в курортното селище, за да провери сигналите. В балканското градче се носят слухо­ве, че стойността на парка е прекомерно завишена и отпусна­тата сума от 1 млн. лв. не е вложена изцяло в общинския парк.

В началото на седмицата екипът на медията и депутатът от АТАКА Кирил Колев отидоха до кметството в Априлци, за да се срещнат с градоначалника. Той обаче не бе открит на ра­ботното си място. Гузният кмет категорично отказа да от­говори и по телефона на въпросите, свързани с парка, които националистът искаше да му зададе. От работа отсъстваха също секретарят на общината и председателят на Об­щинския съвет.

Хотелът „Априлци” в едноимения курорт е на роднината на бившия финансов министър Симеон Дянков

Местният парламент в Априлци вече създаде тричленна комисия, която да прегледа всички факти около общин­ския парк. Комисията ще разгледа всички сигнали на граж­дани, ще изиска документи, становища и обяснения от експерти от администрацията. Работата на комисията трябва да приключи през октомври и да докладва резулта­тите на Общинския съвет.

Табелата, която е сложена в парка към хотела на кмета, показва, че е финансиран с пари по оперативна програма „Регионално развитие”

 

Тъй като разследването ще се извърши от комисия с представители от ГЕРБ, СДС, БЗНС и ЗНС, АТАКА ще на­стоява за всички документи във връзка с изграждането на този парк, заяви депутатът от Ловеч Кирил Колев.

„Според мен няма как един милион лева да струват две- три беседки, няколко детски съоръжения и басейн, който в момента събира жаби”, коментира Колев. От разгово­рите, които е провеждал с жителите на Априлци, е останал с убеждението, че паркът е абсолютно неползотворен и неудо­бен за ползване от местните. По думите на народния предста­вител тези пари са хвърлени на вятъра, а паркът за априлчани е можело да бъде изграден на много по-добро място, а не в непо­средствена близост до хотела на кмета.

Народният представител от АТАКА Кирил Колев и журна- листът от АЛФА Гроздан Иванов отидоха в кметството на Априлци да проверят за документацията за скандалния парк, но гузният градоначалник отказа среща с тях

„Потърсихме и председателя на Общинския съвет, защото казаха, че там е въпросната документация за парка. Той също не беше на работното си място. Явно в тази община цари пъл­но безхаберие”, добави още Кирил Колев.

Телевизия АЛФА ще продължи да търси среща с кмета Бенчо Вълев, а въпросът, на който искаме отговор, е – семейна черта ли е скандалното усвояване на европейски средства?

 

Общинският парк се е превърнал в продължение на хотела на кмета в Априлци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В басейна в общинския парк за 1 млн. лв. в момента плуват жаби, засне екип на ТВ АЛФА