|

Полагат последния метър от граничната ограда

„Днес полагаме последния метър от основната част, носещата конструкция на защитното съоръжение“, съобщи министърът на отбраната Ангел Найденов. Той подчерта, че на практика България ще има защитна ограда от 30 км по права линия, както е заложено по проекта за изграждане на съоръжението.

„В рамките на следващите седем до десет дни, в зависимост от климатичните условия, предстоят довършителните работи, допълнително полагане на режеща тел тип „Бруно“, поясни Найденов и допълни, че предстои назначаването на комисия и приемо-предавателните дейности, за да получи и стопанисва МВР защитното съоръжение.

Министърът на отбраната посочи, че след приключване на тези дейности броят на ангажираните с тях военнослужещи и полицейски служители ще бъде намален. Найденов заяви, че няма промяна в цената за изграждане на инженерното съоръжение. „Тя е в рамките на тези малко над 7 милиона лв., колкото е по разчетите на проектанта, които са заложени в проекта за изграждане на оградата.“ Отделно от тази сума около милион и половина лева са за сметка на Министерството на отбраната, припомни Найденов. „Българските военнослужещи изпълниха с чест и достойнство задачите, които им бяха възложени, които, нека да подчертая, не са присъщи на армейски части“, каза  министърът.