|

С 542 662 лева КЗК глоби „Кауфланд” за заблудата „качество на най-ниска цена”

Комисията за защита на конкуренцията е глобила търговската верига „Кауфланд” с 542 662 лв. заради заблуда на потребителите при рекламирането на собствената й марка продукти „K-Classiс”. За това съобщиха от антимонополния орган. КЗК е установила, че в продължение на почти четири години до края на април 2014 г. компанията е рекламирала своята марка, гарантирайки „качество на най-ниска цена”. Производството на комисията показало, че след проучване на цените в конкурентни вериги, „Кауфланд” намалява продажната цена на сравними/аналогични продукти „K-Classic” на по-ниска от констатираната продажна цена на конкурентния продукт или на цена, равна с цената на продукта на конкурента. В контекста на използваните рекламни послания понятието „гаранция” се свързва с поет ангажимент от дружеството да предлага промоционалните продукти именно на най-ниски цени. По този начин се създавала предварителна представа у потребителя, че закупувайки дадена стока с посочената гаранция, същата е гарантирано на най-ниска цена, посочват от КЗК.
Комисията смята, че с поведението си дружеството целенасочено и систематично поддържа две паралелни ценови реакции – намаление на цените на продуктите „K-Classic” в размер, по-нисък от цената на конкурента, или намаление до размера на най-ниската конкурентна цена. Същевременно през целия период на предлагане и промотиране на гаранциите (най-ниска цена) „Кауфланд” презентира пред потребителите цените на продуктите си като най-ниски цени в сравнение с цените на конкурентите.
Комисията намира явно противоречие между същността на предоставяната гаранция в частта относно предлагане на продуктите „K-Classic” на „най-/по-ниска цена”, и размера на цените в „Кауфланд” на съответните продукти, които са намалявани до установените на пазара най-ниски цени, предлагани от неговите конкуренти. Използваният от дружеството механизъм за компенсиране на потребители, заплатили за сравним или аналогичен продукт по-висока цена в магазините на „Кауфланд”, чрез възстановяване на разликата до размера на цената на конкурента, също влиза в противоречие със съдържанието на рекламните послания за „най-/по-ниска цена”. В действителност потребителят получава равна на конкурентната цена, а не по-ниска, както се сочи в използваните рекламни послания.