|

АТАКА ПИТА: УЧАСТВАЛ ЛИ Е ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР В ПОГРОМА НАД ПАРТИЙНАТА ЦЕНТРАЛА?

Димитров и Гаджева дадоха пресконференция по случай 1 година от нападението на централата на АТАКА от активисти на „Протестна мрежа”

Партия АТАКА даде пресконференция по по­вод една година от напа­дението на партийната централа от платени протестиращи, които в момента заемат най-ви­соки постове в изпълни­телната власт. Това се случи миналата неделя в централата на национа­листите, а инициатори бяха депутатите в 42-то НС Кристиян Димитров и Деница Гаджева.

В нощта на 16 срещу 17 юни 2013 г. Димитров и операторът в ТВ АЛФА Ангел Малинов бяха ранени от група вандали, обсадили центра­лата на АТАКА. Гаджева каза, че до днес органите на реда не са установили извършителите и няма повдигнати обвинения сре­щу никой.

След като президентът Плев­нелиев обяви новото служебно правителство, стана ясно, че в състава му има назначени ми­нистри и зам.-министри, които са част от вандалската клика на „Протестна мрежа”. Същите, които са щедро финансирани от неправителствени организации на Джордж Сорос и близки до кръ­говете около ВЕИ олигарха Иво Прокопиев.

По време на пресконференци­ята стана ясно още, че при вар­варската атака с павета и камъни участие е взел и служебният ми­нистър на правосъдието Христо Иванов. Гаджева разкри и нов еле­мент от конфликтната нощ. Кога­то Димитров потеглил към болни­цата, за да му окажат медицинска помощ, от МВР пратили и две па­трулки, тъй като имало сигнал, че протестиращи са тръгнали към болницата, за да го „довършат”.

АТАКА иска да бъде свален имуни­тетът на протестъра и правосъ­ден министър, с отнети юридиче­ски права, Христо Иванов и той да бъде разпитан от компетентните институции къде е бил и какво е правил в нощта на варварското нападение над партийната цен­трала на АТАКА. Патриотите са притеснени и от факта, че хора, организирали престъпни групи, зае­мат високи постове в изпълнител­ната власт и имат сво­бодата да кадруват.