|

Балабанова пред в. „Атака”: Доверието в АТАКА расте, хората искат да възродим България

Балабанова от АТАКА по време на срещата си с пенсионерите от с. Българево

Калина Балабанова от АТАКА посе­ти десетки населени места в Севе­роизточна България, за да проведе срещи с граждани и симпатизанти на патриотичната формация.

С присъстващите тя обсъди про­блеми на местно и национално ниво. Бяха поставени въпроси и относно причините, довели до наводнения­та в Добрич през юни т.г. и винов­ните лица, и институции.

По думите на Балабанова в обра­тната връзка, която получава, се наблюдава тенденция на покачване в доверието към АТАКА. Хората са категорични, че след лъжите на уп­равлявалите, само АТАКА обектив­но показва случващото се в Бълга­рия и може да възроди страната ни от разрухата през на т.нар. преход.