|

Връщане на ГЕРБ на власт означава: Вдигане на тока, замразяване на пенсиите, колониална политика

„АТАКА” с Волен Сидеров от Перник, 4 август 2014 г.

В парламента мнозинството трябва да е патриоти, за да може да политиката, която иска целия български народ, да стане реалност, каза Сидеров пред пълната зала в Перник

 

Уважаеми българи, правя този коментар от пъл­ната зала на културния дом в Перник. Единстве­ният политически ли­дер, който прави срещи с народа, съм аз. Бях в цяла Северна България отми­налите седмици и виждам един подем. Това, което се опитват да внушат на хората, че АТАКА няма да влезе в след­ващия парламент, не е истина. Дове­рието в АТАКА се вдига. Евроизборите бяха лоши за нас, тъй като симпати­зантите на АТАКА не са разбирали нуж­дата да гласуват за европарламент, който не признават.

За предстоящите избори чрез фал­шификация и купуване на гласове се подготвят подпирачките на ГЕРБ – НФСБ и ВМРО. Народът навсякъде осъзнава голямата опасност ГЕРБ да се върне на власт, защото това озна­чава повишаване на цената на тока. Борисов го заяви ясно. Означава зам­разяване на пенсиите, повишаване на пенсионната възраст, продължаване на колониалната политика, още бази за американските военни у нас и по-го­лямо затъване на българския народ в мизерия и бедност. Ние това не искаме да го позволим. АТАКА трябва да вър­ви напред, да събуди повече българи, които още се подлъгват от де­зинформация. В момента само по ТВ АЛФА може да чуеш друга гледна точка на събития у нас и в чужбина.

Ние трябва да променим поли­тиката и да направим така, че представителството в парламента да бъде преобладаващо патриотично, а не национал-нихилистично както сега. Трябва да бъдем 220, а не 20, както сме сега, за да може политика­та, която иска цели­ят български народ, да стане реалност. В момента има тотал­но разминаване между народ и упра­вление на държавата. Народът иска социална политика, работещи пред­приятия. Да бъдем индустриална дър­жава като преди с работеща здраве­опазваща система и участие на държавата в икономиката. Всичко това е възможно да се върне.

Народът не иска да враждуваме с Ру­сия, а да бъдем в добри икономически, културни отноше­ния и между нас да има приятелство. Всичко това е пре­небрегнато от уп­равляващите. Ние трябва да върнем баланса. Това, което искат българите, да бъде представено в парламента и изпъл­нителната власт да го следва. Сега е обратно. Изпъл­нителната власт, президентът слушат наставленията на американския посланик, който идва тук и нарежда да се спре „Южен по­ток”.

Не може американската посланичка­та да забранява български фирми да участват в проекти заедно с руски. Коя си ти да забраняваш? Кой предста­вител на България е отишъл в Америка да каже: „Тук няма да правите проект между САЩ и Мексико. Забраняваме ви.” Това е абсурд. У нас обаче става и най-тревожното е, че медии, комен­татори, политолози и политици не реагират на това освен ние, будната част на българския народ, която се на­рича АТАКА.

Само ние реагирахме, когато сложи­ха американците в наши бази без да плащат и стотинка. През 2006 г. АТА­КА излезе на протест и тогава Трой­ната коалиция и Борисов като кмет на София изпратиха хиляди полицаи сре­щу нас да ни гонят в Южния парк като н я к а к в и терори­сти. Сега пак сме единствените, които казваме, че политиката на България е грешна.

Няма човек, който досега да ми е ка­зал, че е доволен и щастлив от член­ството ни в Евросъюза.

ЕП е пирамидална конструкция със скъпо платени чиновници – лобисти на върха, на които не им пука как жи­веят народите в Европа… В момента ние сме колонизирана държава. И забе­лежете, кой говори по тези въпроси. Кой политически лидер казва, че това трябва да се промени? Борисов ли или Станишев, Местан, Бареков и Карака­чанов?

Важните въпроси в момента са как да си върнем ресурсите в България. Как да възстановим и да построим нови предприятия.

Аз ще продължа да се боря за това, докато съм жив. Трябва да си кажем това, което го пише и на нашия лозунг: „Да си върнем България”. Това означава българската икономика да работи за българите.