|

Гласувайте, за да преборим грипа на България – ДПС

„АТАКА” с Волен Сидеров от Велинград, 12 август 2014 г.

Пред клуба на ДПС във Велинград Сидеров призова българите да гласуват, за да не допуснат противоконституционната партия на Доган отново във властта

Уважаеми българи, правя този комен­тар от центъра на Велинград пред клуба на ДПС. Защо точно тук съм застанал? Защото тук ДПС владее всичко. Това е пуб­лична тайна. Вчера нямаше комен­тар „АТАКА” , тъй като един летен вирус се опита да ме събори и да пресече моята обществено-полезна дейност да не мога да говоря. Само че се мобилизирах и затова днес съм пред вас и съм застанал точно пред клуба на един друг вирус – нацио­нален. Защото ако летният вирус може да го пребориш с витамини, то този вирус, който е зад мен – ДПС, вече 20 и няколко години се е впил в организма на България и го изтощава до болест, та може да се каже и до смърт. Във Велинград се срещнах с представители на 4-5 обществени организации. Това са Съюзът на за­пасните офицери, русофилите във Велинград и други родолюбиви ор­ганизации. Оказа се, че тук 1200 рус­наци са си закупили жилища и искат да живеят в България. Представяте ли си какво инвестиране е това? Но те се сблъскват с пречки, бавят им визите, не им дават гражданство, въпреки желанието им да се уста­новят в страната ни и тук да хар­чат парите си, като това увеличава брутния продукт. Ако дойдат тур­ци обаче, ще бъдат напълно улесне­ни. Ще си купят жилища, ще получат гражданство, ще получат и позиции в общината, областната управа или в горското. Тази картина на Бълга­рия ми я представят хората, с кои­то се срещам. Всички те изразяват съгласието си и подкрепата към партия АТАКА и нашата програ­ма, с която вече са се запознали. Те не са активи­сти на партията, а общественици, които се присъединяват към кауза­та ни и ще дадат своята енергия, така че гласът за АТАКА да не бъде подменен тук, както беше послед­ния път. Знаете ли какво е станало на евроизборите? Само за една сек­ция ми дадоха точните данни – 56 гласа за АТАКА, 14 за Бареков. В ЦИК обаче отива протокол, на който пише 56 за Бареков, 14 за АТАКА.

Това е станало във Велинград, за­щото секциите са били купени или от ДПС, или от ББЦ. Те са едно и също, защото вие знаете, че бан­ката на ДПС стоеше и зад Бареков. И това е публич­на тайна. Според местните подмя­на на вота е от­рязала поне 3% от гласовете на АТАКА на послед­ните избори за ЕП. Тоест единият ев­родепутат на Ба­реков е изпратен от АТАКА. Джам­базки, ти ли беше? Ти си изпратен от откраднатите гласове на АТАКА. Драги „патрио­те”, „войводо” с крадени гласове, отидохте в Европарламента и там не само че нищо не вършите, не само че взимате огромните заплати по 10 000 евро, но продължавате да лъже­те, мамите хората, че вие сте тези, които сте някаква алтернатива. Вие сте играчи заедно с ДПС, вие сте купувачи, вие сте търговци на гласове, вие сте за затво­ра.

Тук обаче говорим във Велинград за това как да спрем влиянието на ДПС. Как да се противопоставим на турцизацията и да предотвратим откъсването на цели части, райони от България, по посока Турция. За­щото за това става дума. Шефът на дружеството на запасните офи­цери ме пита дали е вярно това, кое­то чете в различни източници, че се подготвя геополитически проект, в който ще има държава Кюрдис­тан, а Турция за компенсация ще й дадат части от Южна България да си направи своята ислямска дъга. Аз му казах, че има такава опасност. Лично аз пиша и говоря за нея поне от 20 години. Колко още трябват – 20, 50 или 100 години, за да се събуди наистина този народ и да каже: „Да, АТАКА и Сидеров говорят истина­та, те са истинските”. Всичко друго е или лоша имитация, или просто лъжа и измама. Това трябва да си кажат събуде­ните българи. Това трябва да направят и тук, във Велинград, и навсякъде в България, където по съ­щия начин тежкият ботуш на ДПС е стъпил. Този ботуш трябва да бъде изритан. Да отхвърлят натиска и да се сетят за възрожденските ни песни, които казват: „Хей, народ поробен, защо си тъй заспал!”. Да се вдигнем като един и да победим ви­руса, така както аз го победих само за ден-два и не му дадох повече да ме стиска за гърлото. Станах, мо­билизирах се, победих грипния вирус. Така българският народ трябва да стане, да се мобилизира и да победи този вирус, чийто клуб е зад мен.