|

Г-Н ПРОКУРОР, ФАЛШИВАТА ПОДПИСКА НА БЛИЗНАШКИ ПЛАЧЕ ЗА СЛЕДСТВИЕ

„АТАКА” С ВОЛЕН СИДЕРОВ от Министерския съвет, 7 август 2014 г.

Сидеров предупреди през тези два месеца да се следят внимателно действията на служебното правителство

Уважаеми българи, правя този коментар от сгра­дата на Министерския съвет. Както знаете, вече имаме служебен кабинет, назначен от президента Росен Плевнелиев. Вдясно от мен се намира неговото свърталище, а зад мен е оби­талището на една група. За тях щях да използвам израза на Остап Бендер „ке­неф команда”, но може да получа санкция от СЕМ. Затова ще използвам по-изискан израз, който се използва за национални предатели – „гадове нечестиви”. В сгра­дата зад мен са се събрали една група от

гадове нечестиви, назначени от президента, избран с измама

Човек, избран с измама, какви може да назначи, освен измамници? Ще се спра на няколко имена, които два месеца ще изпълняват функции на министри и за­местник-премиери. За два месеца могат да се направят толкова много зулуми, че две години след това да не могат да се изчистят. Затова предупреждавам да се следи какво прави служебният кабинет.

Започвам с правосъдния министър и вицепремиер Христо Иванов. Този човечец е представител на платени­те хулигани, които вилнееха в София в продължение на месеци и превърнаха центъра в бардак. Иванов е техен пред­ставител, учредител и видна фигура на „Протестна мрежа”, т.е. платен агент на американците. Ще ви кажа и с колко точно е платен. Фондация „Америка за България” му е платила 697 600 лева за вярната служба на американските ин­тереси. Американците диктуваха тук да се оформи нещо като Майдана и да се пролее кръв, както в Украйна. Нещата бяха тръгнали натам, но слава Богу не се случи. Тези, които палиха билбордове и вандалстваха безнаказано под чадъра на другата американска агентура Цветлин Йовчев, сега имат представител в Ми­нистерския съвет.

Служебният външен министър е Да­ниел Митов – един от обичайните со­росови послушници, завършили съот­ветните школи, за да станат агенти на американско влияние в България. Той е известен само с едно изявление, в което каза, че цените трябва да растат. Ми­тов е поредният циник, за когото бъл­гарският народе по-добре да намалее с няколко милиона, а цените да растат. Ти­пичен представител на олигархичната и колониалната администрация, който ще бъде външен министър в продължение на цели два месеца. Честито!

За министър на транспорта е назна­чена дъщерята на кърджалийски крупен бизнесмен, който получаваше поръчки по времето на управлението на ГЕРБ. Нико­лина Ангелакова е закърмена с разбиране­то, че управлението в България трябва да бъде колониално. От такъв човек не можем да очакваме нищо добро. Най-мно­го да продължи приватизацията на БДЖ и да я даде в ръчичките на чужди коло­низатори, както много други печеливши сектори.

За министър на образованието друга­рят Плевнелиев е сложил Румяна Коларо­ва. Тя е верен възпитаник на „Отворено общество”, кръжащ в орбитата на Кос­тов. Веднага трябва да ви стане ясно, че ще продължи процесът на отродява­не, като в учебниците ще пише, че Бъл­гария не е нашата родина, а територия, на която живеят различни етноси, и че Османското робство било „турско при­съствие” .

Министърът на здравето Мирослав Ненков е известен с това, че е замесен с търговия с органи. Представяте ли си за два месеца какви далавери могат да се станат под неговото ръководство?!

Отбраната е дадена в ръцете на кос­товата креатура Велизар Шаламанов. Възпитаник е на натовските институти. Човекът, който разби българската ар­мия с „Планът 2004”, при който тя беше сведена до 45 000 души. При следващите правителства армия ни беше национал­нопредателски сведена до 25 000 човека. Този процес започна при Велизар Шалама­нов, който беше инжектиран с атланти­чески клишета и върнат в България като

готов робот да изпълнява директивата за съсипване на българската отбрана

В министерското кресло на труда и социалната политика е сложен Йордан Христосков. Той е възпитаник на Све­товната банка, където е специализи­рал. Международният валутен фонд и Световната банка са инструменти на колониализма в днешно време. Йордан Христосков е абсолютен чиновник на ко­лониалната система и ще изпълнява тази функция цели два месеца.

За енергетиката отговаря протеже­то на Плевнелиев Васил Щонов, който е свързан с ВЕИ сектора. Както знаете, АТАКА в 42-ото НС успя да прокара една поправка, с която намали печалбите на мошениците от този сектор. Щонов, както и президентът са свързани с тези олигарси и по мои данни получават много щедра лепта от тях.

И накрая стигаме до служебния пре­миер Георги Близнашки. Човек, който би трябвало да бъде заплют от всеки член на БСП, защото той е предател на тази партия. Беше издигнат за вицепрези­дент, беше се клел във вярност на сто­летницата, след което се изплю в лице­то на партията и прескочи при другия ренегат Първанов. Близнашки е верен слуга на ГЕРБ в момента. Той беше орга­низатор на Инициативния комитет за образуване на подписка за референдум за електронно гласуване, което Плевнелиев инициира. ГЕРБ чрез своите кметове в страната събраха една фалшифицирана подписка и когато я внесоха в Народно­то събрание, се оказа, че 108 000 подписа са фалшифицирани. Следователно дру­гарят Близнашки трябва да застане на съд за фалшифициране на подписка. Ние призоваваме прокуратурата да се сезира и да започне следствени действия срещу лицето Георги Близнашки. Г-н главен про­курор, нима това не е престъпление?

Уважаеми българи, оказа се, че прези­дентът, избран с измама, сложи за минис­тър-председател човек, който използва измама. Служебният премиер на България трябва да бъде разследван и изправен на съд за фалшифициране на подписка за референдум. Ако това не стане, озна­чава, че прокуратурата опъва чадър на служебния премиер и употребява двойни стандарти.

Това е днешна България, която вие трябва да промените. Аз мога да бъдa ваше оръжие, но вие трябва да решите дали да го хванете в ръце или да прос­пите още едно правителство, докато всички българи станат роби на чужди фирми и на ДПС Дайте

да застанем срещу тази пасмина, която продължава да тика България в ръцете на колониалното робство

Ние сме длъжни да го направим, защо­то сме българи. Тези, които назначиха служебния кабинет, отдавна са подпи­сали сделка с дявола. Те са се отказали от всичко българско.