|

Кабинетът „Марси Рийс“ впи зъби в „Южен поток“

ЦЕЛТА Е БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ЛИШЕНА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКАТА ТЕЖЕСТ И ПРИХОДИТЕ ОТ ТРАНЗИТНИ ТАКСИ

МАГДАЛЕНА ТАШЕВА
депутат в 42-то НС

Още дошло-недошло на власт, марионетното правителство на известния „опасен комунист“ и още по-опасен ренегат Георги Близнашки захапа тръбата „Южен поток“. Човекът с най-мазната усмивка в новата ни история пое функциите на служебен премиер на 6 август т.г. На другия ден, 7 август, неговият енергиен министър Васил Щонов изпратил писмо до БЕХ с нареждане да се преуста­новят всички действия по изграждането на газо­провода „Южен поток“.

Kабинетът се опитва да зачеркне най-голямата чужда инвестиция в България от 25 години насам – в угода на турския и американския интерес

Така поне твърди една хро­нология, която МИЕ оповести преди десетина дни във връз­ка с опитите на кабинета да зачеркне най-голямата чужда инвестиция в България от 25 години насам – в угода на тур­ския и американския интерес. Този интерес бе изразен в прав текст от соросоида Прошко Прошков (първо ДСБ, после при Кунева), който в предаването „Референдум“ обяви, че негови­те партии са против строежа на „Южен поток“ през България, защото така той заобикалял Украйна. И следователно, САЩ не могат да сложат ръка вър­ху тръбата, да изнудват и Русия, и нейния клиент – Западна Европа, чрез своите марионетки в Киев. Прошко не се интересува от това, че проектът е изгоден за България, подобна перспектива даже го разстройва. Той иска САЩ да са доволни. И понеже Марси Рийс недоволства, Прошко изпада във фрус­трация, започва да крещи и да обижда опонентите си из телевизионните студиа.

Дотук нищо чудно –

този служебен кабинет е реден в американското посолство

както става ясно от биографиите на назначени­те в него соросоиди.

Тръбата „Южен поток“ е обективна геострате­гическа необходимост и тя ще бъде изградена. Ако не мине през България, за нея има План Б – маршру­тът през европейската част на Турция, оттам в Гърция и завършва в Италия. Руският президент Путин вече заяви това през май. И тогава пак ще ползваме руски газ, но ще зависим не от Москва, а от Анкара. Турци ще решават дали да ни подадат газ и на колко по-високи цени. Това е мечтата на Ердоган и неговия енергиен министър Танер Йълдъз от 2009 г. насам. – да отклонят тръбата от Бълга­рия и да я прокарат през Турция.

Втори руски газопровод през Турция – след „Син поток“? Това едва ли е стратегически умно ре­шение за Русия. Защото тогава Москва ще стане зависима от неоосманския режим на Ердоган и ис­лямистите, които рано или късно ще дойдат след него. Освен това по този маршрут тръбата няма да стигне до Австрия и Унгария. В такъв случай по­следните две страни ще могат да се снабдяват с руския газ тогава, когато бъде построена тръбата Ямал-Европа (Ямал-2), обясни Путин. И това е реше­ние, макар и не най-доброто.

Америка е доволна от подобен развой. Затова веднага щом влезе на „Донкдуков“ 1, политическа­та еднодневка Близнашки нареди на своя дву­месечен министър Щонов да обяви, че спира всякакви, вече договорени работи по строежа на тръбата през България. За повод служи из­пълнението на правителствено решение за увеличаване на капитала на „Южен поток Бъл­гария“, взето от законното правителство на републиката още през декември 2013 г.

За всеки случай фаворитката на Плевнели­ев, Екатерина Захариева, в качеството си на регионален министър, е организирала срещу проекта и „писмовна кампания“ (колко аме­риканско!), завършила обаче с едва… 12 жалби. Жалбоподателите срещу издадената от ле­гитимното редовно правителство на Оре­шарски строителна виза за „Южен поток“ при Паша дере са печално известни протурски и проамерикански политически проекти като партия „Зелените“ (Иво Прокопиев) и бурга­ската НФСБ-ВМРО (БНД) , „Института за зе­лена политика“ (лобистка група, създадена и финансирана от трите чужди ЕРП-та), пиар фирмата „Би енд Би консулт“ ЕООД и физиче­ски лица като Радан Кънев, неграмотния пен­килер (консултант по всичко) Стефан Гамизов и госпожите Живка Василева и Емилия Балчева (тия пък кои са?!) Жалбите изпълняват анга­жимент към американската посланичка Марси Рийс и нейния турски колега Сюлейман Гьокче, за да оправдаят получените от жалбоподате­лите пари.

Марси Рийс

„Южен поток“ ще го бъде, защото Западна Европа има нужда от него. Но… няма да мине през България. Това е и целта на служебния ка­бинет „Марси Рийс“ и подопечните му „жалбо­податели“. Целта е България да бъде лишена от стратегическата тежест и приходите от транзитни такси, от количествата евтин газ (по-евтин от руския няма!) и всички тези пре­димства да отидат в Турция. Защото, както забелязвате, Еврокомисията няма нищо про­тив „Южен поток“ да мине по маршрута Тур­ция-Гърция-Италия. Странно защо, изисквания­та на Третия либерализационен енергиен пакет не се отнасят за този маршрут! С решение на Еврокомисията от тези изисквания са изключе­ни всички останали газопроводи, които влизат в Евросъюза или кръстосват неговата терито­рия. Изискванията на пакета не се отнасят за „Северен поток“, който носи руски газ до Герма­ния по дъното на Балтийско море. Не се отна­сят за „Син поток“, който носи руски газ до Тур­ция по дъното на Черно море. Не се отнасят за газопроводите TRANSMED и GALSI, които носят алжирски газ до Италия по дъното на Средизем­но море. Не се отнасят до газопровода MEDGAZ, който носи алжирски газ до Испания. Не се от­насят и до вътрешните за ЕС газопроводи, ма­кар че би трябвало! Преди повече от година, на 22 юли 2013-та, Еврокомисията взе решение да освободи от изискванията на Третия либе­рализационен енергиен пакет два газопровода – OPAL (OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung) и NEL (Nordeuropaische Erdgasleitung), които ще пренасят руския газ от крайния терминал на „Северен поток“ на източната граница на Гер­мания, навътре в Западна Европа.

Какво излиза? Че прословутият Трети ли­берализационен енергиен пакет (тук думата „либерализационен“ е сложена за заблуда – той нищо не либерализира!) се отнася само за „Южен поток“, и то само ако той мине през България. Ако я заобиколи – проблем няма!

В грубо и нагло потъпкване на правомощия­та й, посланик Марси Рийс заплашва откри­то българските фирми, които ще работят по строителството на тръбата, т.е. ще печелят. На въпросната леля и през ум не минава да каже и една дума срещу догово­рите, с които западни фирми участват в проекта, например френската държавна фирма „Електрисите дьо Франс“, италиан­ската държавна фирма Eni и германската Wintershal, съставляващи заедно с “Газ­пром“ смесената компания, която строи черноморския участък на „Южен поток“. И дума няма за санкции срещу швейцарската „Allseas Group“ и италианската „Saipem“, които ще изпълняват дълбоководното по­лагане на тръбите в Черно море. И никой не ги пита „Защо заобикаляте нашата колония Украйна? Ние за какво сваляхме законното правителство и си цапаме ръцете с нео­нацистите в Киев, ако не можем да сложим ръка върху „Южен поток“, а ?!“

Значи въпросът не е в никакъв енергиен пакет!

Въпросът е НИЕ ДА НЯМАМЕ!

Да нямаме приходите от транзитни такси в хазната, да нямаме стратегическо­то положение, което този газопровод ще ни даде, да нямаме евтин газ, защото може да дръпнем напред, да се отделим от дъно­то.

Има само един изход – да изхвърлим „слу­жебната“ турско-американската утайка от властта, во главе с лицето, което във фейсбук вече наричат Лизашки. Датата е 5 октомври. Вие знаете как.