|

Сидеров: АТАКА е противоотровата срещу ГЕРБ и ДПС

ПЪЛНА ЗАЛА ПОСРЕЩНА СИДЕРОВ В ПЕРНИК

 

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров проведе среща с граждани на Перник в началото на седмицата. В мла­дежкия културен дом той и депутатът от 42-то НС Илиан Тодоров бяха посрещнати с бурни аплодисмен­ти и по стара българска традиция с хляб и сол. Залата беше пълна с хора, очакващи с нетърпение срещата си с идеолога на партията.

Сидеров и симпатизанти на АТАКА в Перник

Пред перничани Сидеров заяви, че ГЕРБ и ДПС готвят следващо управление заедно с патериците си СКАТ и ВМРО. Според него единствената противоотрова срещу подготвения геноцид на българите е преобла­даващо па­триотично представи­телство на АТАКА в пар­ламента. В п р о т и в е н случай отно­во ще станем свидетели на д и с б а л а н с между же­ланията и н у ж д и т е на народа и действията на управни­ците, убеден е национа­лист № 1.

Гражданите на Перник изразиха пред националистите тревогите си както за случващото се във вътрешната политика, така и в позицията на страната ни спрямо Украйна.

Националист №1 раздаде десетки автографи на перничани

Стефан Станев разказа, че е бил в Украйна преди ня­колко месеца, когато са започнали събитията там. Бил е на гости на свои познати, които не са предполага­ли, че ще влязат в братоубийствена война. „Америка е тази, която разпали войната и цели да удари ико­номически Европейския съюз, Русия и Китай. И с това донякъде успя”, изрази мнението си перничанинът. По време на посещението му в Украйна му е направило впечатлението, че там няма кой да просвещава хора за реално случващото, както в България. „Нямат Волен Сидеровци, там са много заспали.Ние тук поне от чо­век на човек, от село на село разбираме какво се случва. Знаем, че сме колонизирани, а главният колонизатор е САЩ с негов васалов съюзник ЕС. Всичките там управ­ници на съюза действат против собствените си наро­ди”, сподели Станев. И неговите думи потвърждават тезата, че българският народ не иска да враждува с Русия.

Симпатизантката на АТАКА Верка Ботева пък споде­ли, че на последните избори за ЕП е била подложена на силен натиск от страна на членове на ГЕРБ. Нейната съгражданка Милка Пейчева изрази опасения, че ГЕРБ ще се върне на власт, а и с това полицейският тормоз, който лично е изпитвала на гърба си.