|

Срам и позор! Обраха паметника на Шипка

АТАКА предложи доброволна охрана на монумента

Според управляващите паметникът „Шипка” не бил стратегически обект и оставането му без полицейска охрана се налагала с цел икономии

Джобен часовник, кокарда от опълченски калпак и 21 ордени и медали, носени от участници­те в Шипченската епопея, са откраднати от експозиционна витрина в Паметника на свобо­дата на връх „Шипка”, съобщи директорът на Националния паметник музей „Шипка – Бузлу­джа” Данчо Данчев.

Кражбата е констатирана на 11 август и става в момент, кога­то МВР и Министерството на културата не могат да се разбе­рат за продължаването на поли­цейската охрана на националния парк-музей.

На 8 август, три дни преди грозната кражба на национални светини, група активисти от партия АТАКА в Стара Загора изразиха готовност да охраня­ват паметника, ако МВР спре да съблюдава за реда на терито­рията на монумента.

Според управляващите па­метникът „Шипка” не бил стратегически обект и ос­тавянето му без полицейска охрана се налагало с цел ико­номии.

По принцип Паметникът на свободата денонощно се пази от осем полицаи. Освен монумента униформените охраняват парка с площ над 2000 дка, в който са разпо­ложени паметници, батареи и землянки на бранителите на прохода по време на Ру­ско-турската освободител­на война. Дори и при наличи­ето на охрана символът на свободна България не вед­нъж е бил жертва на крадци и осквернители.

Членовете и ръководството на партия АТАКА в Стара Загора са в готовност да се включат като доброволци в гражданска охрана на националната свети­ня и призовават правителство­то да предприеме спешни мерки за охрана и опазване на Нацио­налния паметник музей „Шипка – Бузлуджа”.