|

АТАКА каза категорично НЕ на поскъпването на тока

ЕЛЕНЕРГИЯТА СКАЧА С 10 НА СТО, ЧАКАТ НИ ОЩЕ 50% СЛЕД ИЗБОРИТЕ

Петър ДУЧЕВ

АТАКА излезе на протест против поскъпването на тока с 10 на сто от 1 октомври. В сряда лидерът на партията Во­лен Сидеров и стотици българи се събраха на площад „Незави­симост”, срещу Министерския съвет в столицата, за да изра­зят крайното си недоволство от поредния грабителски акт на служебния кабинет. Митин­гът на националистите беше под наслов „АТАКА е против повиша­ването на тока”. От истинската патриотична партия заявиха, че слагат началото на протести в цялата страна, за да припомнят на властимащите и претендентите за управлението, че събитията от февруари 2013 г. още горят и „народната любов” пак ще се сто­вари върху главите на родоот­стъпниците.

Граждани от София, Пазарджик, Перник, Елена, Видин, Монтана, Троян и други скандираха „МАФИЯ” по адрес на служебното прави­телство, което междувременно заседаваше. Хората огласиха Три­ъгълника на властта с призиви за оставка на кабинета „Близнашки” и издигането на Сидеров за премиер. Стотиците недоволни българи из­дигнаха плакати „Още по-скъп ток е геноцид над българите”, „Моно­полистите ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про ни доведоха до просешка тояга”, „Близнашки=Бойко=още по-скъп ток”, „изЧЕЗвайте”, „Енергото в български ръце” и други, набиващи се като трън в очите на амери­канофилския кабинет „ГЕРБ 3”. Към протеста на АТАКА се присъеди­ниха и от национален синдикат „Защита”, които също бяха излезли на протест срещу увеличаването на тока.

Кандидат-депутатът от АТАКА Венцислав Лаков: Огънят на недоволството пламна отново

 

Сидеров бе категоричен, че това поскъпване на енергията е удар срещу българския народ, про­дължава колониалното робство и няма обективни причини да се прави. „АТАКА сме тук, за да кажем ясно, че ще се борим против това увеличение и ще мобилизираме всички българи”, отсече национа­лист №1. Според специалисти, с които е разговарял, не увеличение, а поевтиняване трябва да има на тока.

Идеологът на АТАКА попита къде са партийните лидери, кои­то искат да влязат в новия пар­ламент. „Къде са, Борисов, Миков, Местан, барековци и всякакви дру­ги псевдопатриоти? Защо ги няма? Защо не защитават интересите на народа? Защо не се борят сре­щу това злокобно правителство, сложено от този смешен човек (бел. ред. президента Плевнелиев), за да измъчва българския народ?”, възмути се Сидеров.

Патриотът припомни, че не друг, а АТАКА предложи в послед­ния парламент да се наложи мо­раториум на цената на тока и за пореден път поиска отнемането на лицензите на грабителските ЕРП-та, но ГЕРБ, ДПС и БСП го от­хвърлиха. По думите му, ако нацио­налистите са на власт, тези коло­низатори ще бъдат моментално изгонени и Енергото върнато в български ръце, за да печели за до­ходите и здравето на българския гражданин. Той припомни и убий­ствените концесии на ТЕЦ-овете, които бяха подарени на амери­канците, а същите ни продават тока на десетократни цени. Съ­щото е положението и с ВЕИ цен­тралите, които се управляват от олигархични кръгове и печелят на гърба на бедния български гражда­нин.

„Събудете се, братя българи, вземете се в ръце и се преборе­те за собст­вената си свобода , за правата си, защото никой няма да ви го направи отвън”, призова Сидеров. Той добави, че АТАКА е създадена от народа за народа, да го просве­щава, да го направи силен и вярващ в бъдещето си.

След това протестът на нацио­налистите премина в шествие, което се отправи към Държавната комисия за енергийно и водно регу­лираните. Там стотиците гневни българи призоваха председателят на регулатора Светла Тодорова да излезе и да им обясни защо тряб­ва да се увеличи цената на тока. Кандидатите за народни представители Десислав Чуколов и Димитър Димов лично я помолиха, но тя отказа с мотива, „че не може да обясни защо се нала­га увеличението”. След като това бе съобщено на стотиците под прозорците на ДКЕВР, полицейско­то присъствие беше умножено, за да предпази Тодорова от „народ­ната любов”.

Около час продължиха скандира­нията „МАФИЯ” и „ОСТАВКА” пред сградата на грабителската инсти­туция. Междувременно тълпата разгневени граждани се умножи и се отправи към централата на енергийния монополист ЧЕЗ. На ко­лонизаторите на Западна България беше дадено ясно да разберат, че не са желани в страна ни, след

като лъскавата фасада на сграда­та беше замеряна с яйца.

В ранния следобед АТАКА орга­низира и втори протест срещу увеличението на тока в Благоев­град, на който също присъстваха стотици недоволни.

Междувременно, в началото на месеца служебният министър на икономиката Васил Щонов поиска електроенергията да скочи с ко­лосалните 50 на сто, така че 10% процента сега са само началото на унищожението на българския народ.

Ден след протеста на АТАКА, на 25 септември (четвъртък) ДКЕВР проведе обществено об­съждане за цената за електрое­нергията. Един търговец на ток , Тодор Ангелов, собственик на фирма „Данс енерджи”, осуети обсъждането в държавния регула­тор. Той скочи и започна да обиж­да представителите на граждан­ското общество с епитети като „цървули”, „простаци” и ги гонеше от сградата. Ангелов и неговите две приятелки показаха явни при­знаци на превъзбуда, граничеща с нетрезво състояние. Вместо да нареди на охраната да изведе от залата разпасалия се гамен и него­вите красиви спътнички, новият председател на ДКЕВР Светла Тодорова обяви, че закрива об­щественото обсъждане и на свой ред помоли представителите на гражданските организации да на­пуснат сградата. Провокаторът Тодор Ангелов по мнение на при­състващите е протеже на кръга „Капитал”.

В неделя от 12 часа във Варна Сидеров ще поведе нов мащабен протест срещу повишаването на тока, а на 1 октомври отново в София се очаква към митинга на АТАКА да се присъединят хиля­ди недоволни българи от цялата страна.

 

ПЛАЩАМЕ 20 ПЪТИ ПО- СКЪП ТОК, ЗАРАДИ ПРОДАЖНИ ПОЛИТИЦИ

Токът, произведен от АЕЦ „Козлодуй”, струва 44 лв. за МВтч, а на американските „Контур Глобал” и AES, бившите ТЕЦ „Мари­ца изток” 1 и 3, 220 лв. и 120 лв. За да може да се купува техният ток, Костов и Сак­скобургготски закриха 4-те реактора на АЕЦ „Козлодуй”, категорично заяви Магда­лена Ташева по време на първия голям про­тест срещу поскъпването на тока, органи­зиран от АТАКА.

Водачката на партийната листа за Пло­вдив-област припомни, че до 2012 г. пла­щахме за фотоволтаичен ток по 823 лв. за МВтч., 22 пъти по-скъп от този на АЕЦ „Козлодуй”. „Говорят за пазарна икономика. Тези американци защо не излязат на честна пазарна битка с АЕЦ „Козлодуй”, възмути се Ташева. По думите й янките „са хванали за българския народ и смъкват по 3 кожи от гърба му”. Сега ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго-про” имат гарантирана от държавата печалба от 12%.

Само 33% от произведения в АЕЦ „Козло­дуй” ток влиза в т. нар. енергиен микс, а 67% са определени за скъпия ток на колони­заторите. „Продават го на нас, а не навън, защото смятат, че сме стадо, че ние не сме хора, не сме нация, а сме биомаса и те не го крият”, отсече националистката. Тя при­зова българският народ да не спира да про­тестира, докато ръководство на ДКЕВР не подаде оставка.

Ташева припомни, че в последното НС бе направен одит на ЕРП-тата и беше конста­тирано, че са злоупотребявали системно с 3 закона и по този начин са източили 818 млн. лв. от България. „42-ия парламент беше съборен, защото поиска намаляване с 30% на спекулативните печалби на двете аме­рикански Марици“. В момента се готви нов етап от ограбването на България, след кое­то няма да сме в състояние да възстановим нацията чисто демографски”, заключи ата­кистката.

 

АНКЕТА:

 С 250 лв. пенсия съм и гледам да си сготвя наведнъж за седмица­та, защото едвам си покривам сметките.

 

 

 

          

СЛАВИ: Умираме прави. С „костовистки” пен­сии сме и се лишаваме от хранителни стоки, а и зимата се очаква да е лоша.

 

 

 

 

 

МАРИЯ: Не ни стигат парите. С 213 лв. съм на месец, а за ток давам около 60 лв. Не трябва да се повишава. Ще трябва още да се ли­шаваме.

 

 

 

 

ХРИСТИНА: Трагично за семейството ми. 4-ри членно семейство сме и само малкият ми син рабо­ти. Новите сметки ще са непосилни за бюджета ни. Биологически изчезваме.

 

 

 

 

МИХАИЛ: Тъкмо се пенсионирам с около 280 лв., и не знам как ще преживявам. Трябва да работя, докато съм жив, за да се справям, иначе загивам.