|

АТАКА СЕ БОРИ ЗА: НИСКА ЦЕНА НА ТОКА, ЕРП-ТАТА В БЪЛГАРСКИ РЪЦЕ, СТОП НА ТОРМОЗА ОТ ВЕИ ОЛИГАРСИТЕ

  „АТАКА” С ВОЛЕН СИДЕРОВ ПО АЛФА ТВ, 23 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. 

Протест на АТАКА срещу увеличаването цената на тока пред Министерския съвет в сряда

 

Уважаеми българи, тези дни в медиите се тиражира инфор­мацията, че по вре­ме на предизборната кампания нямало силни послания от страна на партиите. Всеки, кой­то е бил на срещите ни, знае мно­го добре, че АТАКА отправя много ясни послания, но повечето комен­татори се правят, че не ги чуват. Нашите послания са силни, катего­рични, последователни.

Социолозите са единодушни, че ГЕРБ щяла да бъде първа полити­ческа сила с най-много мандати в следващия парламент. В такъв случай има ли ГЕРБ послания и как­ви са те? Порових и извадих едно от тях, което е много актуално и категорично, отправено от самия лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. На 5.06.2014 г. пред медиите той казва следното: „…С тази цена безумна на тока, която не може да стои така, трябва да се вдигне”.

Вездесъщият и сюблимен лидер на ГЕРБ каза ясно, че ниската цена на тока, която „лошото” прави­телство на Орешарски задържаше, трябва да се вдигне. Каза го и слу­жебният кабинет го изпълни. Но­вият председател на ДКЕВР Свет­ла Тодорова заяви пред БНР след първото си заседание, че цената на тока ще се вдигне с около 10%. Информацията идва в отговор на предложението за 18-процентово поскъпване на електроенергията за битови потребители, което по­искаха ЕВН.

Тук е актуална старата притча за този, който си купувал два номера по-малки обувки и като го питали защо го прави, казал: „Като ги съ­буя, знаете ли какъв кеф изпитвам”. По този подход действа и ДКЕВР. Първо се пуска новината, че двете мафиотски колонизаторски фирми ЕВН или ЧЕЗ са поискали 18% пос­къпване на тока, след което ДКЕВР обявяват, че ще бъде „само” 10%.

Токът не трябва да се вдига с нито един процент

Той трябва да се намалява, тъй като е прекалено висок за българ­ския стандарт на живот. За това АТАКА се бори във всички парла­менти, в които е участвала досега. Другите партии обаче подпомагаха покачването на сметките.

В последното НС предложихме мораториум върху вдигането на цената на тока, да се отнемат ли­цензите на ЕРП-тата, които гра­бят милиарди от България, но се сблъскахме със стена. ГЕРБ, най-го­лямата политическа сила, БСП – втората по големина политическа сила, и ДПС, третата по големина политическа сила, отхвърлиха на­шите предложения. Сега виждате, че социолозите пак ги подреждат в същия ред. Значи, пак същите ще бъдат в парламента и пак същите ще приемат не намаляване, не мора­ториум върху цената на тока, как­то искаше АТАКА, а покачване. Ли­дерът Борисов ясно каза „Какви са тези глупости цената да се задър­жа. Не. Токът трябва да се вдигне”. Той работи за ЕВН, ЧЕЗ, за колони­заторите и сега се готви да упра­влява България. Да видим кой ще го подкрепя? На първо място, разбира се, т.нар. реформатори. Там са кос­товците, които съсипаха България в периода 1997-2001 г. Там е Мегле­на Кунева, която трябва да бъде в затвора, заради предателското затваряне на АЕЦ „Козлодуй” и за това, че излъга България и българи­те. Там е антиконституционната партия на Касим Дал и Корман Исма­илов, който се снима пред турско­то знаме с Ердоган и разпространи в милионен тираж снимката през 2013 г. Тази партия се формира под крилото на ГЕРБ, с личната протек­ция на Ердоган, и трябваше да слу­жи за нов Троянски кон, нова пета колона, освен ДПС, в българската политика.

С ГЕРБ се готви да управлява Вале­ри Симеонов-Балевски. В изявление пред телевизията председателят на Националния фонд за спасение на Бойко (НФСБ) казва: „Ще подкре­пяме ГЕРБ”. Те се събраха с МВРо и направиха патриотичен или както някои го наричат, паричен фонд.

Става ли ви ясно, уважаеми бъл­гари, за какво става дума. „Лошо­то” правителство на Орешарски, срещу което излизаха соросоиди и хулиганчета да протестират в центъра на София, задържа цената на тока, дори я намали, под натиска на АТАКА.

Ние отнехме от печалбата на ВЕИ олигарсите

които печелиха милиарди, за­щото държавата се задължи да откупува техния ток от фото­волтаиците. До 20 пъти по-скъп ток, отколкото го продава АЕЦ „Козлодуй”. Да си притежател на фотоволтаици е сладка работа. Такива са Иво Прокопиев, Цве­телина Бориславова, кръговете, свързани с Росен Плевнелиев и с кликата на ГЕРБ. Те са крупни при­тежатели на фотоволтаици, пе­челеха много добре и когато ние внесохме една законова поправка и ударихме печалба им, Плевнели­ев задейства Конституционния съд (КС) по антибългарски начин и се отмени нашето постижение в Народното събрание да намали пе­чалбата на ВЕИ-тата. КС защити олигарсите, които печелят на ваш гръб, защото токът е скъп, заради задължителното изкупуване от страна на държавата на тока от ВЕИ-та. Това е записано в договор по времето още на Костов, който сега е реформатор и се готви да управлява с ГЕРБ. Той е дал на аме­риканците да лапат гарантирано 15 години напред, като продават тока много по-скъпо. Това се казва монополизъм.

Сега костовисти, герберисти и Националният фонд за спасение на Бойко, плюс МВРо искат да упра­вляват в интерес на колонизато­рите, вдигайки тока и замразявайки пенсиите, което също излезе като информация. Вече се говори за уве­личаване на пенсионната възраст, за нови концесии, които ще бъдат дадени на американски, канадски и всякакви други фирми, които да из­смукват нашите природни богат­ства.

Ако позволите на Борисов да уп­равлява, той ще дойде на власт при вече вдигнат ток от Служеб­ния кабинет и ще си измие ръцете, че не той го е направил.

Ако не искате тази картинка, а България да се освободи от коло­ниалното робство, трябва да под­крепите партия АТАКА. Трябва да подкрепите всички наши действия, защото те са във ваша полза.

АТАКА иска отнемане на лицензи­те на ЕРП-тата, връщането им в държавни български ръце, намаля­ване цената на тока, изгонване на американските фирми ТЕЦ „Марица изток 1” и ТЕЦ „Марица изток 3” и приключване с печалбите на ВЕИ олигарсите.