|

Националист №1 пред Дарик радио: АТАКА Е ПРОТИВ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

Така бе посрещнат Сидеров в русенското село Ценово от възрастна жена, която го подкрепя за позицията му към българските пенсионери

 

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров се обяви за не­зависима икономика и създаване на български предприятия. В преда­ването „Седмицата“ по Дарик радио той беше категоричен, че предприя­тията трябва да са в български ръце. Сидеров заяви, че въвеждането на ев­рото би довело до повишаване на це­ните и ще се отрази негативно върху българската икономика.

По темата за прогресивното по­доходно облагане той припомни, че АТАКА единствена е гласувала про­тив плоския данък. Относно данъка върху лихвите той в заяви, че трябва да отпадне. Националист № 1 смята, че ДДС-то върху дарените храни за бедни хора трябва да отпадне и обяс­ни, че АТАКА предложи в последния парламент да отпадане ДДС-то вър­ху лекарствата, учебниците и стоки­те от първа необходимост, но пред­ложението на патриотите беше отхвърлено от ГЕРБ, ДПС и БСП.

Пред слушателите на Дарик той посочи, че АТАКА настоява минимал­ната работна заплата да е обвързана с минималната в ЕС, защото запла­тата у нас не отговаря на реалните нужди на хората. Тя трябва да започ­ва от 500-600 евро, категоричен е идеологът на партията. По думите му осигурителните вноски не бива да бъдат увеличавани и АТАКА е против увеличаване на възрастта за пенсиони­ране.

По актуалната тема за поскъпване­то на тока с 10% от 1 октомври той каза, че няма причина за това увеличе­ние и то е с цел единствено за печал­барството.

Лидерът на националистите заяви, че малките и средни предприятия от­давна са смачкани от големите тър­говски вериги и смята, че трябва да се постави ограничение за продуктите в една верига, т.е. да бъдат закупувани от не повече от 50-100 км от място­то, където се намира веригата.

Сидеров се обяви още веднъж в подкрепа на проекта АЕЦ „Белене“ и за отваряне на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“, а относно „Уестингхаус“ заяви, че технологията на реактора не е ясна и не е добре да се работи с неяс­ни проекти.

Относно това какви да бъдат ин­вестициите за предотвратяване на щетите от наводнения Сидеров зая­ви, че трябва да се прави това, което е по закон. Той припомни предложе­нието на АТАКА язовирите да бъдат държавна собственост и да не се да­ват на частни лица, защото се занема­ряват и стават опасни.

„С европари добра инвестиция не може да се направи, защото еврофон­довете едва достигат 2% от БВП. Така, че нищо важно с пари от ЕС не може да се направи. Може да се напра­ви с инвестиции, които да дойдат от други посоки. Такива предложения има­ше от Русия, предложиха 15,5 милиарда, но българското правителство не ги прие. Китай предлагат милиарди да ин­вестират. Това са истинските инвес­тиции. Еврофондовете са просто по­дигравка, мизерия“, допълни Сидеров.

В края на интервюто той коменти­ра искането на Шотландия и Каталу­ния за независимост и заяви, че ако хо­рата искат това, то никой не може да бъде против това. Лидерът на патри­отите подчерта, че няма основание за подобен аналог в България, защото ние сме монолитна държава, не федерация.