|

ПЛАШАТ НИ С НАМАЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ

 

 Паралелно с увеличението на цената на тока от 1 октомври в медийното пространство се заговори за намаляване на пенсиите от началото на 2015 г. Причината е в отрицател­ната инфлация в България от началото на годината. Не се учудваме, че проблемът е бил обсъждан на Консултативния съвет за осигурителна рефор­ма към социалния соросоиден министър Йордан Христосков, който едва ли ще вземе най-до­брото решение за българските граждани. Водачът на листата на АТАКА в Търговище и Шумен Николай Александров заяви в сутрешния блок на АЛФА ТВ, че за да се подобри икономиче­ското състояние на страната ни, трябва да се използват средства от държавата с цел увеличаване на потребление­то.

Последните прогнози сочат още по-голям ръст на дефлаци­ята, като според Европейска­та комисия тя може да стигне и 2,6%. Това напълно ще изяде ръста на средния осигурителен доход във формулата и дори ще донесе намаление на пенси­ите с около 0,2%. Така българ­ският пенсионер отново бива поставен на колене, обречен да взима много по-малко от това, което заслужава. Николай Александров от АТАКА комен­тира, че пагубната картина за България би могла да изглежда съвсем различно, ако се преми­не към прогресивно подоходно облагане, чрез което парите от богатите ще се преразпре­делят към по-бедните и още­тени слоеве на обществото.

След като гръмна бомбата за намаляване на пенсиите, соци­алният соросоиден министър Йордан Христосков се опита да успокои гражданите, че от следващата година пенсиите няма да бъдат намалени или замразени, заради прилагането на швейцарското правило. Истината е, че само национал­но отговорно правителство с ясна управленска програма като тази на АТАКА може да осигури на пенсионерите дохо­ди, каквито заслужават.