|

Три нови клуба на АТАКА отвориха врати в Брестница, Първомай и Тетевен

Кирил Колев преряза лентата за откриването на партийния офис в Тетевен

Три нови клуба на АТАКА от­вориха врати за пръв път през миналата седмица. На открива­нето на партийния офис в Те­тевен присъстваха водачът на ловешката листа на патриоти­те Кирил Колев и кандидат-де­путатът на националистите Надя Вълкова. Двамата бяха посрещнати по стара българска традиция с хляб и сол. Новоот­критият клуб на АТАКА бе ос­ветен от отец Цветан, който пожела успех на партията на предстоящите парламентарни избори. Патриотичната точка в града се намира на адрес ул. „Михал Койчев” №10А.

Под звуците на партийния химн на националистите Колев преряза лентата и обяви клуба в с. Брестница за открит. По­мещението се оказа тясно да побере всички желаещи да при­състват. Пред жителите на селото кандидатът за народен представител представи упра­вленската програма на АТАКА „Планът Сидеров“, както и се отчете пред присъстващите какво са направили национали­стите в 42-то НС. Жителите на Брестница могат да откри­ят партийния клуб на адрес ул. „Васил Левски” №102.

Водачът на листата за Пловдив-област Магдалена Ташева откри клуба на АТАКА в Първомай

Водачът на листата на АТА­КА за Пловдив-област Магда­лена Ташева откри също клуб на партията в Първомай. В па­триотичния офис бе отслужен водосвет, на който, съгласно традицията, бе измолена от Бога защита и победа над вра­говете за всички православни християни. Новият клуб на АТА­КА се намира в самия център на Първомай на ул. „Св. Княз Борис І” № 1Б срещу Районния съд.

В клубовете членове на пар­тията, симпатизанти и граж­дани ще могат да получат без­платно най-новия брой на в. „Атака“, да се запознаят с упра­вленската програма на нацио­налистите „Планът Сидеров“ и да получат брошура „Какво направи АТАКА за 1 година в 42- то Народно събрание”. Също така жителите и гостите на Брестница, Първомай и Тетевен имат възможността да подкре­пят подписката на национали­стите срещу разположените у нас американски военни бази. В патриотичните офиси ро­долюбивите българи могат да подадат заявление за членство в най-българската политическа сила в България. В клубовете на АТАКА ще се намират и прием­ните за граждани на кандидати­те за народни представители от АТАКА в 43-то НС Кирил Ко­лев и Магдалена Ташева. Жите­лите и гостите на населените места ще могат да подават сигнали за корупция и всякакъв вид проблеми.