|

ЧУКОЛОВ ДАРИ СТУДЕНТКА ОТ ПЛЕВЕН

Елена благодари на Чуколов, че й е помогнал да продължи образованието си

Водачът на кандидат депутатските листи на АТАКА за Плевен и Стара Загора Десислав Чуколов дари средства на 20-го­дишно момиче от искър­ското село Староселци. Това се случи по време на предизборния митинг- концерт на национали­стите в Плевен.

Елена Атанасова е студентка по фармация в Медицинския универ­ситет в града. Родите­лите й правят всичко възможно да плащат об­разованието на дъщеря си, но финансовото им положение не позволя­ва да се справят изцяло. Елена благодари сърдеч­но за жеста на Чуколов и каза, че АТАКА е един­ствената партия, която й е помагала някога и ще гласува за националисти­те с №11 в интегралната бюлетина.

Благодарение на помо­щта, осигурена от Чуко­лов и патриотичната партия, студентката ще бъде малко по-спо­койна за бъдещето и сбъдването на мечтите си в сферата на медици­ната.